Zaanstad wil zo’n 170 flexwoningen laten bouwen op de velden van de beachvolleyballers van Silicium op Sportpark Poelenburg. Die woningen blijven daar maximaal 15 jaar staan.

De ’tijdelijke sociale huurwoningen’ krijgen vier bouwlagen. Drie kwart van de woningen zijn bestemd voor Zaanse starters. Daarnaast gaat 10 à 15 procent naar statushouders en nog eens 10 à 15 procent naar Zaanse spoedzoekers.

Na de Noorderveenweg in Assendelft is dit de tweede locatie voor flexwonen in de gemeente. Op de Noorderveenweg gaat het om 135 flexwoningen voor spoedzoekers, starters en vluchtelingen uit Oekraïne (deze 64 zijn al gebouwd). Woningcorporatie Rochdale gaat de woningen op Sportpark Poelenburg ontwikkelen. In 2024 moet de grond bouw- en woonrijp worden gemaakt. De tijdelijke woningen zouden er in 2025 moeten staan.

Permanente bouw

Op de langere termijn wil het college permanente woningbouw realiseren op sportpark Poelenburg. De flexwoningen komen op de plek waar nu beachvolleybalclub Silicum zit. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Silicum over de verhuizing naar een andere plek op het sportpark.  

B&W vraagt de gemeenteraad om een investeringskrediet van € 2.968.000. Zaanstad heeft afspraken gemaakt met het Rijk voor financiële steun. Door de steun vanuit het Rijk en de huur voor de locatie kan Zaanstad uiteindelijk de tijdelijke woningen ‘budgetneutraal’ realiseren. De gemeenteraad moet in januari 2024 het besluit nemen over het investeringskrediet.  

Binnenkort ontvangen de omwonenden een uitnodigingsbrief voor een inloopbijeenkomst over de komst van de flexwoningen op het sportpark Poelenburg. 

750 flexwoningen

De plannen maken onderdeel van een plan van Zaanstad om 750 flexwoningen te bouwen. In november 2020 had Zaanstad al € 3 miljoen van het Rijk gekregen om “versneld tijdelijke woningbouw te realiseren op Sportpark Poelenburg, het Hembrugterrein en bij Broedplaats de Hoop.” Toen ging het nog om 500 woningen (220 in Poelenburg, 250 op Hembrugterrein en 10 bij De Hoop), dat is later opgehoogd tot 750. In feite had er in 2022 gebouwd moeten worden maar de deadline is verschoven naar eind 2023. Als er dan niet gebouwd zou zijn, moet Zaanstad geld terugstorten.

Onbekend is of dat moet gebeuren. Het sturen van een plan naar de raad is geen ‘start bouw’. Bovendien gaat het om minder dan de aangekondigde 500 (of 750). Dat met terugwerkende kracht de containers aan de Noorderveenweg in de aanvraag zijn betrokken is nieuw. De huisvesting was bedoeld voor ‘kwetsbare doelgroepen’: jongeren, dak- en thuislozen, spoedzoekers en statushouders. Van Oekraïense vluchtelingen was geen sprake.

Van der Laan liet in mei van dit jaar weten dat de verlenging onderdeel was van een “breder pakket aan afspraken met het Rijk waarin ook de afspraken over opvang door het COA in Zaanstad zijn opgenomen eerder dit jaar.” Die afspraken gingen over de opvang van asielzoekers op boten in de Achtersluispolder (720 plekken) en de Gerrit Bolkade (800 plekken) tot 2030. Die 800 zijn er 1000 geworden.

Toen Zaanstad de COA-plannen bekendmaakte, stelde de gemeente dat ze alleen mee wil werken aan die “extra en langere opvang op voorwaarde dat het Rijk financieel bijspringt bij het bouwen van flexwoningen die ook voor andere woningzoekenden kunnen worden ingezet.”

Het totale aantal van 750 flexwoningen moet binnen vijf jaar (gerekend vanaf 2020) gerealiseerd zijn.

Door Piet Bakker. Bron: persbericht Zaanstad en eerder nieuws op De Orkaan. Foto boven: Beachvolleybalvereniging Silicium. Kaartje uit Bewonersbrief.