Wethouder Harrie van der Laan (POV) begon in het Zaanstad Beraad met “laat ik beginnen met positief nieuws” en dan weet de geoefende luisteraar het al: hierna volgt slecht nieuws.

Het goede nieuws volgens Van der Laan was dat de rechter vindt dat Zaanstad een vergunning mag vragen om in bepaalde wijken in Zaanstad verkamering te reguleren (te verbieden) om de schaarste op de woningmarkt te beheersen.

Tot zover het positieve nieuws. Minder positief voor Zaanstad was dat de eigenaren van vijf woningen met succes de beslissing van Zaanstad aanvochten die hun kamerverhuur-activiteiten wilde beperken. Zij verhuurden aan zes tot negen personen kamers en Zaanstad had als voorwaarde voor hun vergunning gesteld dat ze dat binnen twee jaar moesten terugbrengen tot maximaal vier personen.

Daar waren ze tegen in beroep gegaan en met succes. De rechter zag niet in hoe de schaarste met het terugbrengen naar vier huurders zou worden tegengegaan en vonden ook dat de belangen van de verhuurders onvoldoende meegenomen waren.

Woon-wethouder Van der Laan zei dat de gemeente zich nog aan het beraden was op verdere juridische stappen (hoger beroep), maar dat de stadsadvocaat* het ‘erg druk’ had dus dat er niet meteen een besluit kon worden genomen.

* Wij denken dat Van der Laan ‘gemeenteadvocaat’ bedoelde, Zaanstad is geen stad maar een gemeente.

Door Piet Bakker. Bron: Zaanstad Beraad 30 mei.