Zaanstad wil 192 tijdelijke flexwoningen gaan plaatsen op een deel van het braakliggende terrein ter hoogte van de kruising Parkrijklaan/Noorderveenweg in Assendelft.

De eerste 100 kleine containerwoningen zijn in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar kunnen daarna ook voor alleenstaanden, jongeren en statushouders worden gebruikt aldus Zaanstad. De eerste bewoners zouden in eerste helft 2023 de woningen kunnen betrekken.

Als de eerste 100 woningen niet meer nodig zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne wil Zaanstad de units gebruiken voor spoedzoekers, starters en statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

Op het terrein is ook ruimte om nog eens ’ten minste’ 92 tijdelijke woningen te plaatsen. Zaanstad praat met Zaanse corporaties “om deze woningen beschikbaar te stellen voor spoedzoekers, starters en statushouders”.

Burgemeester Jan Hamming en wethouder wonen, Harrie van der Laan willen voor vluchteling uit Oekraïne, alleenstaanden na een scheiding, jongeren en asielzoekers met een verblijfsvergunning snel een oplossing vinden:

“Wij denken dat we met deze flexwoningen op deze plek meerdere groepen tegelijk op kortere termijn kunnen helpen”.

Tweede kwartaal 2023

Zaanstad gaat nu de vergunningen regelen en laat het terrein geschikt maken voor de tijdelijke woningen. Op zijn vroegst komen de flexwoningen in december 2022 aan op de Noorderveenweg. Daarna moeten de woningen op locatie worden voorzien van installaties. Ook moet de buitenruimte nog worden ingericht. De verwachting is dat rond het tweede kwartaal van 2023 de eerste bewoners er kunnen gaan wonen.

Een deel van dit terrein is bedoeld voor nieuwe woningen uit het nieuwbouwproject De Overhoeken. Op het deel waar vooralsnog geen nieuwe woningen gebouwd gaan worden, is ruimte voor de flexwoningen.

Zaanstad heeft voor deze plek gekozen omdat vanaf hier voorzieningen, zoals winkels en zorg, goed bereikbaar zijn.

Informatiebijeenkomst

Omwonenden worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op maandag 5 september tussen 19.00 en 20.30 uur. Hier kunnen ze hun ideeën delen en hun vragen stellen. De bijeenkomst is in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 in Assendelft.