Tag: statushouders

29 extra flexwoningen op Kleine Braak Wormer

Eerder berichtten we al over de bouw van extra flexwoningen op de Kleine Braak bij de Poelweg in Wormer. Sinds juli 2023 wonen er Oekraïense vluchtelingen op het terrein van de Kleine Braak, verdeeld over 21 flexwoningen. De gemeente Wormerland heeft in oktober 2023 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 50 tijdelijke wooneenheden aan […]

In 2023 kregen 382 statushouders woonruimte in de Zaanstreek

In Zaanstad hebben in het afgelopen jaar 341 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) woonruimte gekregen. In Wormerland ging het om 30 statushouders en in Oostzaan om 11. Daarmee voldeden Zaanstad en Wormerland aan de verplichting die door de Rijksoverheid aan ze is opgelegd. Oostzaan blijft op dit gebied achter. Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) op […]

Kleine Braak in Wormer: wijk voor vluchtelingen, statushouders, starters en spoedzoekers

De gemeente Wormerland heeft in oktober een omgevingsvergunning aan zichzelf verleend voor de bouw van 50 tijdelijke wooneenheden aan de Kleine Braak bij de Poelweg in Wormer. ‘Tijdelijk’ betekent 10 jaar. De eerste 21 van die eenheden is al gebouwd en worden al bewoond door vluchtelingen uit Oekraïne. De overige 29 eenheden zijn bedoeld voor […]

Na Oekraïners nu ook spoedzoekers en statushouders aan Kleine Braak in Wormer

De gemeente Wormerland heeft deze week een omgevingsvergunning aan zichzelf verleend voor de bouw van 50 tijdelijke wooneenheden aan de Kleine Braak bij de Poelweg in Wormer. ‘Tijdelijk’ betekent 10 jaar. De eerste 21 van die eenheden is al gebouwd en worden al bewoond door vluchtelingen uit Oekraïne. De overigen 29 eenheden zijn bedoeld voor […]

Zaanstreek vangt te weinig asielzoekers op

Zaanstad, Wormerland en Oostzaan zouden samen 720 asielzoekers op moeten vangen volgens de verdeelsleutel die landelijk is vastgelegd. Daarvan is ruim drie kwart gerealiseerd. Die zijn alleen in Zaanstad gehuisvest: 554. Zaanstad voldoet hiermee voor 90 procent aan de doelstelling. In Wormerland waar 64 asielzoekers moeten worden opgevangen en in Oostzaan waar het om 38 […]

Noorderveenweg Assendelft bijna klaar voor containerwoningen

De plek waar Zaanstad tijdelijke flexwoningen wil plaatsen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Het terrein aan de Noorderveenweg in Saendelft (Assendelft) is inmiddels met zand opgehoogd. In eerste instantie gaat het om 100 woningen voor een periode van 2 tot 3 jaar voor Oekraïners. Daarna zullen andere […]

Wat vindt de raad eigenlijk van de containerwoningen in Assendelft?

De bouw van containerwoningen aan de Noorderveenweg in Saendelft (Assendelft) was bijna probleemloos door burgemeester Hamming en wethouder Harrie van der Laan (POV) door de raad geloodst. De participatie was beperkt tot een informatieavond, de ‘zienswijze, bezwaar- en beroepsprocedure’ werd niet afgewacht, de verklaring van ‘geen bedenkingen’ was overgeslagen en de burgemeester maakte gebruik van […]

192 containerwoningen langs Noorderveenweg Assendelft

Zaanstad wil 192 tijdelijke flexwoningen gaan plaatsen op een deel van het braakliggende terrein ter hoogte van de kruising Parkrijklaan/Noorderveenweg in Assendelft. De eerste 100 kleine containerwoningen zijn in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar kunnen daarna ook voor alleenstaanden, jongeren en statushouders worden gebruikt aldus Zaanstad. De eerste bewoners zouden in eerste […]

Huisvesting statushouders: onvoldoende voor Zaanstad en Oostzaan

Zaanstad en vooral Oostzaan hebben in 2016 te weinig statushouders (verblijfsgerechtigde asielzoekers) gehuisvest. Dit blijkt uit een overzicht dat de Provincie Noord-Holland online heeft gezet. Wormerland krijgt het oordeel ‘redelijk adequaat’ van de Provincie maar heeft desondanks een een achterstand. Oostzaan heeft op 1 januari 2017 een achterstand van 16 te huisvesten verblijfsgerechtigden. Ze had […]

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!