De gemeente Wormerland heeft in oktober een omgevingsvergunning aan zichzelf verleend voor de bouw van 50 tijdelijke wooneenheden aan de Kleine Braak bij de Poelweg in Wormer. ‘Tijdelijk’ betekent 10 jaar.

De eerste 21 van die eenheden is al gebouwd en worden al bewoond door vluchtelingen uit Oekraïne. De overige 29 eenheden zijn bedoeld voor statushouders, starters en spoedzoekers.

De gemeente gaat samen met Parteon een overeenkomst aan om 29 flexwoningen te realiseren. De flexwoningen worden toegewezen buiten het reguliere woonruimte-verdeelsysteem. Dit is mogelijk aangezien ze slechts tijdelijk op De Kleine Braak staan. De flexwoningen komen beschikbaar voor statushouders, starters en inwoners uit Wormerland die met spoed een woning nodig hebben. De criteria van toewijzing worden nog uitgewerkt.

Er komen 10 studiowoningen en 19 driekamer woningen. De planning is dat medio 2024 de flexwoningen worden geplaatst en afgebouwd, zodat de woningen eind bewoond kunnen worden.

Harry Platte, directeur-bestuurder bij Parteon zegt over het belang van deze woningen:

De wachtlijst voor huurwoningen is lang, ook in Wormerland. Iedereen kent wel iemand die een huis zoekt. Met deze woningen willen we ook starters uit de gemeente een kans bieden op een woning.

Begin 2024 worden omwonenden en geïnteresseerden uitgenodigd voor een bijeenkomst die Parteon samen met de gemeente organiseert. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie over de flexwoningen gegeven en kan de interesse voor een flexwoning worden gemeld.

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: Persbericht Gemeente Wormerland, Foto: Bart van der Laan (mei 2023)