De gemeente Wormerland heeft deze week een omgevingsvergunning aan zichzelf verleend voor de bouw van 50 tijdelijke wooneenheden aan de Kleine Braak bij de Poelweg in Wormer. ‘Tijdelijk’ betekent 10 jaar.

De eerste 21 van die eenheden is al gebouwd en worden al bewoond door vluchtelingen uit Oekraïne. De overigen 29 eenheden zijn bedoeld voor spoedzoekers en statushouders.

Voor de bouw moet worden afweken van het bestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland. Maar dat kan alleen als je al eerder een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit en bezwaar hebt “tegen wijzigingen die bij het verlenen van de huidige vergunning zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp besluit.” Als je ‘redelijkerwijs’ niet verweten kan worden niet eerder een zienswijzen te hebben ingediend, mag het ook.

De eerste plannen dateren van februari 2022. In september vorig jaar werd de Poelweg uitgekozen. In maart begon de bouw. In juli namen de eerste vluchtelingen uit Oekraïne hun intrek in het nieuwe wijkje dat intussen de naam ‘Kleine Braak’ had gekregen.

Bekijk hier ons hele dossier over de bouw aan de Poelweg/Kleine Braak.

Door Piet Bakker. Foto: Bart van der Laan (oplevering van de eerste 21 units). De mensen op de foto zijn geen spoedzoekers of statushouders maar leden van B&W van Wormerland en mensen van de aannemer.