Na een de lange raadsvergadering op maandagavond moest de raad van Wormerland gisteravond een definitief besluit nemen over de locatie van de nieuwe sportaccomodatie (o.a. tennis- en padelbanen, de jeu de boulesbaan en een clubhuis).

Eigenlijk was maandagavond al duidelijk dat er genoeg steun was voor het IJsbaanplan van het college. De POV twijfelde maar stemde uiteindelijk toch voor, net als CDA, D66, PvdA, en VVD. Alleen GroenLinks (2 zetels) was tegen. Hun alternatief voor nieuwbouw op de Spatterstraat haalde het niet.

De keuze voor het IJsbaanterrein was vooral ingegeven door de mogelijkheid tot het bouwen van 159 woningen op de locaties die de drie tennisverenigingen achterlaten wanneer zij fuseren. Ook vonden de verschillende fracties de kans van slagen op een succesvolle afronding het grootst bij het IJsbaanplan. Het moest budgetneutraal zijn (waardoor het de gemeente geen geld kost), 30 procent sociale woningbouw hebben, een gedegen participatietraject voor omwonenden bevatten en op een breed draagvlak kunnen rekenen.

GroenLinks bleef tegen omdat ze geen vertrouwen hadden in de haalbaarheid van budgetneutraal bouwen. Of 30 procent sociale huurwoningen haalbaar is, wordt ook betwijfeld door GroenLinks. Het vlak voor de vergadering ingediende stuk van het college waaruit dat zou blijken, werd een ‘goocheltruc uit een doosje’ genoemd.

Door Caroline Boone. Foto: screenshot van schorsing tijdens vergadering, staand op de achtergrond burgemeester Judith Michel en de portefeuillehouder wethouder Jeroen Schalkwijk.