Democratie is een goed idee natuurlijk, maar het moet niet te gek worden. De gemeenteraad hoort in alle openbaarheid te vergaderen, maar soms is dat publiek maar lastig.

Vanavond om 19.30 uur vergaderen de gemeenteraden van Wormerland, Oostzaan en Landsmeer in het gemeentehuis van Landsmeer. Dat is “een besloten bijeenkomst van de drie gemeenteraden van de gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer” volgens de tekst op de website van Landsmeer. Bij Oostzaan heet het een “gezamenlijke raadsbijeenkomst (besloten) – gesprek tussen de gemeenteraadsleden van Wormerland, Oostzaan en Landsmeer”. Ook burgemeester Michel van Wormerland noemt het een ‘gezamenlijke raadsbijeenkomst’.

‘Besloten’ dus. Maar waarom eigenlijk? Gemeenteraden vergaderen alleen in uitzonderlijke gevallen in het geniep, namelijk als het om financiële dingetjes of personen gaat. Maar daarvan is hier geen sprake. En het is een ‘bijeenkomst van gemeenteraden’ en een ‘raadsbijeenkomst’ volgens de tekst. Dus het lijkt een gewone vergadering waarbij publiek toegelaten had moeten worden.

Informeel

Bij de vorige gemeenteraadsvergadering in Oostzaan vielen alle fracties over elkaar heen bij de beloftes over transparantie en het informeren van bewoners. Maar nu even niet dus. Volgens de betrokkenen hebben wij dat mis. Het is helemaal geen raadsvergadering.

Volgens Bart Baaten, fractieleider van de VVD in Oostzaan is het een “informele bijeenkomst van de drie raden, dus geen gezamenlijke raadsvergadering. Tijdens de bijeenkomst praten we elkaar bij over het proces dat tot nu toe in elk van de raden heeft plaatsgevonden. Dat willen we graag in beslotenheid doen om vrijuit met elkaar van gedachten hierover te kunnen wisselen.”

Ook Karen Schoonheim (fractieleider GroenLinks Wormerland) benadrukt dat het geen officiële raadsvergadering is, “er worden ook geen besluiten genomen. Daarom hoeft het ook niet openbaar.”

Hans Kramer (fractievoorzitter D66 Wormerland): “dit is een informele ontmoeting tussen de leden van de raden van Wormerland, Oostzaan en Landsmeer met als onderwerp de bestuurlijke toekomst. Dat is alles, niets meer. Het is nadrukkelijk géén (gezamenlijke) raadsvergadering en er vindt dus ook geen enkele besluitvorming plaats. De meerderheid in de raden heeft aangegeven dat het liefst in een besloten setting te doen.”

Kees-Jan Kindt (PvdA, Wormerland): “Het is een besloten bijeenkomst om vrijuit met elkaar te kunnen praten en het is geen raadsvergadering er worden ook geen besluiten genomen.”

Standpunten

De tussenstand qua standpunten is dat de gemeenteraad van Oostzaan B&W opdracht heeft gegeven te praten met Zaanstad, Amsterdam, Landsmeer en Wormerland over een mogelijke fusie. Bij Landsmeer en Wormerland moet ook ambtelijke samenwerking worden onderzocht.

Wormerland wil eigenlijk alleen maar een ambtelijke samenwerking onderzoeken met Oostzaan en Landsmeer; fusie is geen optie.

Landsmeer wil wel een fusie, en dan het liefst met Waterland en Oostzaan, en misschien met Wormerland. Deze favoriete variant wordt ‘groenlandelijk’ genoemd.

Door Piet Bakker. Bronnen: websites Oostzaan en Landsmeer, brief burgemeester Michel (Wormerland), contact met Bart Baaten, Karen Schoonheim en Hans Kramer.