Als Rob Karst vanavond inspreekt in de vergadering van de Commissie Ruimte van de provincie Noord-Holland dan heeft hij de steunbetuiging van 2317 bewoners op zak. Zoveel mensen hebben in twee weken de petitie ondertekend voor een meetstation in Krommenie om de luchtkwaliteit feitelijk vast te stellen. 

Een duidelijk en meetbaar signaal dat de bewoners het zat zijn en een oplossing willen. De provincie houdt bij hoog en bij laag vol dat de kwaliteit aan de norm voldoet. Andere deskundigen beweren het tegendeel en vergelijken de omstandigheden in Krommenie met die van Tata Steel en omgeving. Een meetstation moet uitwijzen wie de wijsheid in pacht heeft.

Boosdoener is de N203 waar dagelijks 42.000 verkeerdeelnemers van de A9 naar de A8 (vice versa) rijden en fijnstof achterlaten als dank voor de bewezen gastvrijheid. Veel stoplichten, veel stoppen en optrekken.

Een minder verontreinigende verbinding is een langslepende kwestie. De provincie heeft weliswaar ‘een robuuste oplossing’ in het vooruitzicht gesteld, maar die komt er pas aan het einde van deze zittingsperiode van Gedeputeerde Staten, en dan is het 2028. 

Langs verschillende wegen is bij De Provincie aangedrongen op tijdelijke maatregelen, zoals het invoeren van venstertijden in de ochtend- en avondspits (geen doorgaand autoverkeer in die perioden) en het verlagen van de maximumsnelheid over het gehele traject tot vijftig en tachtig kilometer. 

Door: Jaap de Jong