Kraaien-verhuizing niet zonder problemen

De gemeenteraad heeft in juni 2016 4,5 miljoen euro extra vrijgemaakt om hockeyclub ‘De Kraaien’ van de Zuiderweg in Wijdewormer naar de Fortuinweg in Zaandijk te verhuizen.

Dat is niet genoeg. Er moet nog zes ton euro extra worden vrijgemaakt in de begroting voor de BTW. Daar gaat de gemeenteraad dit voorjaar over beslissen.

Totaal kost de verhuizing zo’n € 6,7 miljoen. Voor buitensport heeft Zaanstad sowieso € 700.000 voor een verhuizing beschikbaar terwijl De Kraaien een bijdrage van € 950.000 levert.

Dat is niet de enige hobbel, ook is er een bestemmingsplanwijziging voor een klein deel van het gebied nodig. Er zal volgens de bewoners een stuk natuur aansluitend op het veenweidegebied in het Guisveld verdwijnen.

Niet alle grond is in handen van de gemeente. Een klein deel moet van het Rijk worden aangekocht bij de meeste varianten voor het plan.

Vleermuizen

Bovendien moet er volgens Paul Laport van GroenLinks en Roland van Braam van de SP nog goed onderzoek gedaan worden naar de ecologische waarden van het gebied, met name ten aanzien van de aanwezigheid van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, ransuilen, sperwers, wezels, hermelijnen en bunzings.

De bewoners zijn niet allemaal even enthousiast, vooral omdat ze volkomen verrast werden door het plan. Een deel van de bewoners had liever woningbouw op deze plek gezien.

Informatieavond

Tijdens een bewonersbijeenkomst in oktober 2016 bleken bewoners bezorgd over verkeersdrukte en parkeerdruk, ze verwachtten “verkeersinfarcten bij de kruising Guisweg/Fortuinweg op momenten dat er wedstrijden zijn.” Omwonenden zullen “last krijgen van licht en geluid” aldus wethouder Olthof.

UPDATE: Op donderdag 18 mei is om 19:00 uur in het Saenredam College, Elvis Presleystraat 1 in Zaandijk een informatieavond voor bewoners (aanvankelijk stond die voor 3 mei gepland – later ook nog eens naar de 10e verplaatst). De zaal is open vanaf 18:30 uur.

Het bewoners-overleg was aanvankelijk voor januari gepland. In februari had er al een definitief plan moeten liggen. Als er geen bezwaren worden aangetekend had in augustus met de aanleg kunnen worden begonnen. Het complex zou in dat geval in maart 2018 in gebruik kunnen worden genomen.

Dat schema gaat niet worden gehaald.

Er zijn op de website van de gemeente vijf ontwerpen te vinden, hierboven één daarvan. Hieronder de kosten voor de verschillende varianten. De eventuele grondaankoop van het Rijk zit daar niet bij.

Hier ons Kraaien-dossier.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Andy

  De Guisweg is wel meer geschikt voor veel verkeer dan de Zuiderweg lijkt mij; welke aanleiding is er om veel verkeershinder te verwachten? Ik heb heel af en toe wel eens op een zaterdag bij de golfbanen langs de Zuiderweg gespeeld op het moment dat er ook wedstrijden bij de Kraaien waren, en ik heb nooit meegemaakt dat er sprake was van een “verkeersinfarct”. Of zijn er mensen die geregeld iets anders ervaren?

  • Erik Stadt

   Vanuit de gedachte dat het betreffende kruispunt de hoofdtoegang is voor de hele achterliggende wijk Rooswijk en dat de beoogde entree naar de hockey velden vrijwel direct na de verkeerslichten zal komen te liggen, is het niet zo gek te verwachten dat er verkeershinder zal ontstaan. Verder worden er parkeerproblemen verwacht. Het naastliggende politieburo heeft zelf een grote parkeercapaciteit, echter wordt er vaak op de Simon Gammerkade geparkeerd, waar al een tekort is. Het is te verwachten dat ‘hokey bezoekers’ dit ook zullen doen.
   Verder lijkt het me geen zin hebben om een vergelijking te maken met de Zuiderweg situatie.

 • Jonathan

  Het bedrag in dit stuk klopt niet. De raadsinformatiebrief van 7 december vorig jaar geeft aan dat de verhuizing minimaal 6,6 miljoen euro gaat kosten, in plaats van de 5,1 die hier wordt gesuggereerd. De aankoop van staatsgrond komt hier nog bovenop.

 • Peter

  Naast de EXTREEM hoge kosten (bijna €10.000 per lid) zullen er ook nog planschade procedures volgen van bewoners. Het einde is dus nog niet in zicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *