Voor het VVZ-terrein zijn plannen gemaakt voor 388 nieuwe woningen. Als alles volgens schema verloopt kan er in de tweede helft van 2017 begonnen worden met de bouw.

Bovendien zijn er al ideeën voor woningbouw op het terrein van Zaanlandia waardoor verhuizing van “de zwartjes” noodzakelijk is. Ook tennisvereniging De Gouw zal dan moeten verdwijnen.

Het is nu nog een verlaten voetbalveld vol voorjaarsbloemen, en het was ooit de beoogde plaats voor Chinatown Zaandam. Binnen twee jaar zou een moderne woonwijk met 388 woningen vlak naast de rotonde kunnen verrijzen.

De Ontwikkeladviseur BV uit Westzaan wil samen met het Hoofddorpse Timpaan de helft van het sportpark Oostzijderveld ontwikkelen. Er zijn 316 appartementen en 72 eengezinswoningen gepland waarvan 30% sociaal (koop), 45% middelduur (huur en koop) en 25 % duur (koop).

Het gebouw op de hoek wordt 15 verdiepingen hoog. Ook bedrijven zou zich in de panden kunnen vestigen.

Het gaat in eerste instantie om het rode gebied links op de kaart.

vvz kaart

Het VVZ-terrein is dus fase 1. In fase 2 zou de rest van het gebied waar nu tennisvereniging De Gouw en voetbalclub Zaanlandia zitten, bebouwd moeten worden (zie onder).

vvz terrein 2

De goedkopere huizen komen aan de randen, de duurdere types in het midden van het terrein.

De grootste problemen van het gebied is geluid: aan de ene kant de rotonde met alle toegangswegen, aan de andere kant de Hoornse lijn. Er zijn dus “geluidsreducerende maatregelen nodig” terwijl er voor de woningen aan de spoorzijde en wegzijde een besluit moet komen om hogere geluidswaarden dan normaal toe staan.