In november 2020 kon Zaanstad met trots aankondigen dat de gemeente € 3 miljoen van het Rijk kreeg om “versneld tijdelijke woningbouw te realiseren op Sportpark Poelenburg, het Hembrugterrein en bij Broedplaats de Hoop.”

Versneld dus. Dat betekent zoiets als bijna meteen, vrijwel onmiddellijk of zeer binnenkort. 500 woningen!

Het is nu ruim 2,5 jaar later. En wat er ook gebeurde, op Sportpark Poelenburg, het Hembrugterrein en bij Broedplaats de Hoop is geen enkele flexibele tijdelijke woning te zien. Hoe komt dat? We vroegen het aan wethouder Harrie van der Laan die via zijn woordvoerder liet weten dat het inderdaad een beetje uitgelopen was.

Het Hembrugterrein en de Achtersluispolder (Broedplaats de Hoop) zijn sowieso geschrapt, ze worden zelfs niet meer onderzocht als flexwoonlocatie door Zaanstad. Sportpark Poelenburg was eerder ook als ‘niet geschikt’ afgevallen volgens Zaanstad omdat er te veel bedrijven in de buurt waren, maar “we onderzoeken opnieuw deze locatie en verwachten rond de zomer meer te weten of flexwonen daar mogelijk is.”

Kwetsbare groepen

De huisvesting was destijds (2020) bedoeld voor ‘kwetsbare doelgroepen’: jongeren, dak- en thuislozen, spoedzoekers en statushouders. Bovendien waren die plannen al zeer gedetailleerd. Op Sportpark Poelenburg zouden circa 220 woningen moeten komen, op het Hembrugterrein ongeveer 250 en bij Broedplaats de Hoop (Achtersluispolder) 10 woningen. Maar dat gaat dus allemaal niet door (behalve dus misschien het Sportpark Poelenburg)

De subsidietermijn is volgens de woordvoerder “in overleg met het Rijk met één jaar verlengd”. Volgens de stukken van het ministerie zouden de flexwoningen dan 31 december van dit jaar gerealiseerd moeten zijn.

Asielzoekers

Maar Van der Laan laat daar nog iets aan toevoegen: “Deze verlenging vormde onderdeel van een breder pakket aan afspraken met het Rijk waarin ook de afspraken over opvang door het COA in Zaanstad zijn opgenomen eerder dit jaar.” Die afspraken gaan echter over wat anders: de opvang van asielzoekers op boten in de Achtersluispolder (720 plekken) en de Gerrit Bolkade (800 plekken) tot 2030. De eerste plannen gaan nadrukkelijk niet over asielzoekers.

Toen Zaanstad de laatste COA-plannen bekendmaakte, stelde de gemeente dat ze alleen mee wil werken aan die “extra en langere opvang op voorwaarde dat het Rijk financieel bijspringt bij het bouwen van flexwoningen die ook voor andere woningzoekenden kunnen worden ingezet.” Let op het woord ‘ook’: de flexwoningen waren voor andere groepen. Het lijkt er sterk op dat hier twee regelingen door elkaar worden gehaald.

Geld al overgemaakt

Dat Zaanstad ook nog eens extra geld vraagt voor die flexwoningen is een vreemde toevoeging. Voor die woningen heeft de gemeente namelijk al € 3 miljoen ontvangen. Als we de regeling goed hebben gelezen is het geld zelfs al aan Zaanstad overgemaakt.

We hebben aan wethouder Van der Laan gevraagd hoe het zit: wordt er opnieuw geld gevraagd voor flexwoningen die al gefinancierd zijn en worden die woningen nu ook voor andere doelgroepen ingezet dan waar ze voor bedoeld zijn? Als we een antwoord krijgen publiceren we een update.

UPDATE: het geld staat inderdaad al bij Zaanstad op de rekening. De gemeente wil op twee locaties starten met bouwen voor eind 2023. Het geld gaat voor zo’n 75 procent naar de onderzoeken en programmateams. Voor de ‘fysieke’ bouw is veel meer geld nodig. Zaanstad doet subsidieaanvragen in juli en september. Pas als deze subsidies er zijn kan er echt met de bouw begonnen worden. Zaanstad wil dan trouwens niet 500 maar 750 flexwoningen bouwen. Binnen vijf jaar moeten de projecten gerealiseerd zijn. (Over het door elkaar lopen van verschillende regelingen is nog geen duidelijkheid.)

Foto: sportpark Poelenburg