Zaanstad wil ruim 1.500 asielzoekers op gaan vangen. Die opvang zou kunnen duren tot 2030. Dat betekent dat Zaanstad meer en voor een aanzienlijk langere periode asielzoekers gaat opvangen.

In de Achtersluispolder zouden de boten (720 plekken) nu tot 2030 moeten blijven liggen (in plaats van tot mei van dit jaar). Aan de Gerrit Bolkade moeten plekken voor 800 asielzoekers komen en niet voor 600 zoals eerst het plan was. De opvang aan de Gerrit Bolkade blijft waarschijnlijk ook tot 2030 (eerst was het een plan voor twee jaar).

Zaanstad wil aan de extra en langere opvang meewerken op voorwaarde dat het Rijk financieel bijspringt bij het bouwen van flexwoningen die ook voor andere woningzoekenden kunnen worden ingezet.

Het doel is 750 flexwoningen in Zaanstad, waarvan 250 voor starters, 250 voor spoedzoekers en 250 voor ontheemden uit Oekraïne en statushouders. Burgemeester Jan Hamming en wethouder Harrie van der Laan melden in een persbericht:

“Wij denken dat afspraken met het Rijk kunnen zorgen dat we aan deze twee crises tegelijk kunnen werken. We helpen hiermee mensen in nood én zorgen voor meer geld, middelen en capaciteit om onze inwoners meer kansen op een betaalbaar huis te bieden.”

De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de verlenging van de asielopvang. Omwonenden en bedrijven rondom de opvanglocaties ontvangen deze week nog een brief van de gemeente.

De 720 opvangplekken in de twee boten in de Achtersluispolder zouden er blijven tot mei 2023. Zaanstad wil de boten op deze locatie nog vijf jaar laten liggen, met de mogelijkheid om het daarna met twee jaar te verlengen. Dat zou dus tot mei 2030 zijn. Zaanstad onderzoekt of een deel van de plekken verplaatst kan worden binnen de Achtersluispolder of naar de Gerrit Bolkade.

Zaanstad wilde aan de Gerrit Bolkade aanvankelijk riviercruiseschepen leggen voor de opvang van 600 vluchtelingen voor twee jaar. Nu wordt ingezet op 800 asielzoekers voor een periode van vijf jaar (ook hier met de optie om met twee jaar te verlengen).

Lees ook:

Foto’s: Achtersluispolder (boven) en Gerrit Bolkade.