Zaanstad gaat onderzoeken of het haalbaar is riviercruiseschepen aan de Gerrit Bolkade in Zaandam te leggen voor de opvang van 600 vluchtelingen voor ongeveer twee jaar.

De gemeente zegt nog niet te weten wie op de schepen opgevangen gaan worden: “in eerste instantie is het plan vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Maar vanwege de druk op de asielopvang zijn er ook dringend opvangplekken voor asielzoekers uit andere landen nodig. De kans bestaat dat het Rijk vraagt om de schepen eerst tijdelijk beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers.”

Ongeveer 650 asielzoekers worden nu opgevangen op twee boten in de Achtersluispolder. Maar deze plekken zijn niet voldoende aldus Zaanstad.

In Zaanstad worden nu op riviercruiseschepen aan de Havenstraat en in het oude schoolgebouw Et Buut in Zaandam ruim 300 Oekraïners opgevangen. Daarnaast komen er opvangplekken voor deze groep in Saendelft (100 containers, 64 woningen, eind maart/begin april bewoonbaar) en aan het Rustenburg in Zaandam (voor 450 vluchtelingen, vanaf augustus 2023 bewoonbaar). Deze opvang is voor drie jaar.

De container-woningen in Saendelft zijn na ongeveer drie jaar bestemd voor statushouders en spoedzoekers. Voor deze groep worden er nog ruim 90 containers bijgeplaatst. Ze blijven 10 jaar staan.

Walstroom

Zaanstad gaat kijken hoeveel schepen aan de kade aangelegd kunnen worden, hoe ze moeten liggen en welke aanpassingen nodig zijn. Zo moeten de schepen aangesloten kunnen worden op walstroom. Omliggende bedrijven moeten bereikbaar blijven.

Als uit het onderzoek blijkt dat het haalbaar is, dan organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor de ondernemers rond de kade.

Zaanstad onderzocht eerder of het mogelijk was een cruiseschip Aurelia voor ruim 1.000 vluchtelingen naar Zaanstad te halen. Dat schip had in de ongeveer op dezelfde plek (Nieuwe Zeehaven bij PontMeyer) voor een periode van minimaal 6 maanden tot maximaal 1,5 jaar moeten aanmeren. Dat plan ging niet door omdat dat schip niet op walstroom zou kunnen worden aangesloten.

Lees ook: