De heistelling staat er nog aan de Noorderveenweg in Saendelft (Assendelft). Het terrein wordt bouwrijp gemaakt voor de komst van de eerste 100 containers waarin zo’n 64 tijdelijke woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne moeten komen.

Na het heien worden de funderingsbalken aangebracht. In de eerste twee weken van december komen de eerste woonunits op Noorderveenweg aan.

Per week worden zo’n 15 woonunits geleverd. Na ongeveer 8 tot 10 weken moet alles geleverd zijn. De verwachting is dat eind maart/begin april de eerste bewoners erin trekken.

Deze eerste reeks containers laat Zaanstad bouwen zonder een procedure met vergunningen, zienswijzen en bezwaarperiodes in acht te nemen. B&W zegt daarbij gebruik te maken van de ‘bevoegdheden op grond van het staatsnoodrecht’ waardoor de zienswijze- en beroepsprocedure van de vergunningprocedure niet afgewacht hoeft te worden.

Omwonenden vrezen een soort van estafette-beleid waarbij de woningen na drie jaar aan andere groepen (jongeren, spoedzoekers, asielzoekers met verblijfsvergunning) worden toegekend en bovendien nog eens 92 units bijgebouwd zullen worden voor deze groepen. Daar is wel een compleet vergunningstraject voor nodig, maar omdat de woningen er al staan zien bewoners dat als een wassen neus. Ze hebben al aangekondigd naar de rechter te stappen. Zij vrezen dat ’tijdelijk’ in dit geval 10 à 15 jaar gaat duren.

Lees ook:

Foto: Pascal Fielmich