In het leegstaande kantoorgebouw Saendenborch (voormalige UWV) aan het Rustenburg in Zaandam, worden voor een periode van twee tot drie jaar 450 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.

De eigenaar van het pand wil het gebouw verbouwen naar woningen en shortstay-appartementen. Omdat het bouwen van nieuwe woningen enkele jaren duurt en het pand tot die tijd leeg staat, is het geschikt om te gebruiken als tijdelijke noodopvang volgens Zaanstad.

Het Rijk betaalt alle kosten die hiermee gemoeid zijn, dat gaat onder meer om de verbouwing die nodig is.

Gemeenten in Nederland hebben de taak van het Rijk gekregen om te zorgen voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. In Zaanstad worden nu ongeveer 300 vluchtelingen opgevangen. Dat gebeurt op twee riviercruiseschepen aan de Havenstraat en in het oude schoolgebouw Et Buut in Zaandam. Ook is er een kleine opvang in Wormerveer.

Vergunningen

Burgemeester Hamming laat weten dat in Zaanstad nog eens 700 plekken nodig zijn, de buurt wordt ook bijgepraat over de opvang, maar er is volgens Zaanstad:

“niet altijd ruimte de buurt vooraf te informeren of te betrekken zoals de gemeente dat doet bij ‘gewone’ woningbouwprojecten waarbij woningen voor onbepaalde tijd worden gebouwd.

Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn voor inwoners om er iets van te vinden. Bij de vergunningen die moeten worden aangevraagd, is de mogelijkheid een zienswijze of een bezwaar in te dienen.

De bewoners en ondernemers in de omgeving van Saendenborch ontvangen vanaf dinsdag een informatiebrief van de gemeente.”

In januari wordt een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden.

Asielzoekers

Het gebouw was in 2016 in beeld voor de opvang van 500 asielzoekers door het COA. Die zouden maximaal 10 jaar daar gehuisvest worden. Een jaar later bleek dat het gebouw niet nodig was. Zaanstad:

“Het plan dat toen is gemaakt, is als basis genomen voor de noodopvanglocatie voor Oekraïners. Het gebouw wordt verbouwd naar kamers van ongeveer 40-45 m2, verdeeld over drie verdiepingen. De kamers worden gedeeld door 4 tot 6 personen. Er komen gemeenschappelijke ruimtes, zoals gedeelde woonkamers, toiletten, douches en een keuken waar vluchtelingen zelf kunnen koken.”

Na de verbouwing is er plek voor maximaal 450 personen. Het verbouwen duurt ongeveer 6 maanden. De planning is dat het gebouw vanaf augustus 2023 bewoond kan worden door Oekraïense vluchtelingen.

Lees ook: