Niet 1 november, niet eind december maar pas half februari zullen op de twee drijvende container-pontons Bibby Progress en Bibby Renaissance aan de Gerrit Bolkade in Zaandam 1.000 asielzoekers worden opgevangen. En zelfs die datum is onzeker. Half februari is een ‘streefdatum’ aldus burgemeester Hamming die de gemeenteraad vanavond informeerde over de opvang van vluchtelingen in Zaanstad.

De opvang aan de Gerrit Bolkade moet volgens Hamming zo snel mogelijk gerealiseerd worden om de druk op de centrale opvanglocatie in Ter Appel te verlichten. Maar omdat bijvoorbeeld nog onduidelijk is hoe de stroomvoorziening moet worden geregeld, is half februari niet zeker. De schepen liggen nu in de Coenhaven. Er is een vergunning ingediend om de schepen voor zeven jaar te laten liggen (vijf jaar in eerste instantie plus twee jaar verlenging).

Zaanstad wilde aan de Gerrit Bolkade aanvankelijk op riviercruiseschepen 600 vluchtelingen voor twee jaar opvangen. Later werd ingezet op 800 asielzoekers en nog later op 1.000 voor zeven jaar. De beide opvanglocaties zijn eigenlijk ook geen schepen maar pontons met wooncontainers, ze worden doorgaans gebruikt als tijdelijke huisvesting voor personeel bij maritieme projecten.

De opvang voor asielzoekers in de Achtersluispolder krijgt in het eerste kwartaal van 2024 walstroom. COA heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor verlenging met vijf jaar. Ook daar is verlening mogelijk zodat de boten er tot 2030 blijven liggen. Het gaat om 720 plekken.

Saendenborch

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op de cruiseschepen Lisabelle en Cezanne aan de Havenstraat in Zaandam sluit op 1 december. Eind november verhuizen de 250 ‘passagiers’ naar Saendenborch, het voormalige UWV-gebouw op de hoek van het Rustenburg en de Stationsstraat. In die opvang die nu verbouwd wordt, kunnen 450 mensen worden opgevangen. Vanaf begin 2024 worden de open plekken aangevuld met nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne. Op 25 november is er een open dag voor omwonenden.

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in twee woningen in Wormerveer en in voormalige basisschool Et Buut in Zaandam wordt verlenging aangevraagd.

In totaal worden er maximaal 694 Oekraïense vluchtelingen in Zaanstad opgevangen.

In Zaandam worden op drie adressen – waaronder de Klaverweg in Zaandam – alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen. Voor alledrie de locaties ontbrak een vergunning. Zaanstad gedoogt de opvang tot eind van dit jaar. Daarna moeten de opvanglocaties dicht.

Door Piet Bakker. Bron: Zaanstad Beraad 23 november, vergunningsaanvragen, eerder nieuws op De Orkaan. Foto’s: Aaf Aafjes (boven, de schepen voor de Gerrit Bolkade in Amsterdam) en De Orkaan (onder: Saendenborch).