Voorjaarsnota Zaanstad: zwaar weer voor de gemeente

Morgenavond – donderdag 8 juni – presenteert wethouder Stephanie Onclin (VVD, Financiën) de Voorjaarsnota in de gemeenteraad. Dan wordt duidelijk waar Zaanstad de komende jaren in wil gaan investeren (en waarop er wordt bezuinigd).

De ultrakorte versie: Zaanstad heeft financiële problemen.

Onclin schrijft aan de raad dat Zaanstad grote financiële problemen heeft. Vanwege de financiële onzekerheid en de tekorten die zich op de lange termijn voordoen, kan Zaanstad nog geen sluitend meerjarenbeeld presenteren. Als er geen extra geld vanuit het Rijk komt, zullen er ingrijpende maatregelen nodig zijn om een stabiele begroting op te stellen.

Ook het financiële overzicht van 2023 laat een tekort zien. Dit tekort wordt opgevangen met de ‘egalisatiereserve’ (de financiële buffer die wordt gebruikt voor onvoorziene kosten of budgettaire schommelingen).

Wat is de Voorjaarsnota?

In een Voorjaarsnota worden de financiële situatie, de verwachte inkomsten en uitgaven en het beleid van de gemeente gepresenteerd. Dat gebeurt in het voorjaar en biedt inzicht en transparantie in het financiële beheer van de gemeente. De Aanbiedingsbrief Voorjaarsnota aan de gemeenteraad is een begeleidende brief van het college waarin de belangrijkste punten en de context van de Voorjaarsnota uiteen worden gezet.

Elk jaar wordt er een Voorjaarsnota gemaakt met twee doelen. Ten eerste geeft het een overzicht van de voortgang van het lopende jaar (2023). Ten tweede legt het de basis voor het opstellen van de begroting voor de komende jaren (2024-2027).

Live meekijken

Tijdens de Algemene Beschouwingen over de Voorjaarsnota krijgt elke fractie 5 minuten spreektijd, gevolgd door maximaal 10 minuten debat. Op dinsdag 20 juni is de besluitvorming over de Voorjaarsnota.

Vanaf 19.00 uur zijn belangstellenden welkom op de publieke tribune van de Raadszaal. Maar als je geen zin hebt om van de bank af te komen, kun je ook live meekijken via de livestream op de website van Zaanstad (of hieronder).

Door: Nick Boeske. Bron: Aanbiedingsbrief raad Voorjaarsnota 2023. Eigen foto van De Orkaan.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *