Huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf begin december de energietoeslag voor 2023 aanvragen. Deze toeslag is bedoeld om mensen te helpen bij het betalen van de hogere energierekening. Ook voor studenten komt er een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten.

Begin oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Hierbij zijn richtlijnen opgesteld, maar gemeenten mogen zelf het beleid bepalen. Gemeente Zaanstad gaat verder dan de landelijke norm. De doelgroep is opgerekt tot 140 procent van de bijstandsnorm en het bedrag is met € 100 verhoogd ten opzichte van 2022.

Bedragen

De hoogte van de energietoeslag voor huishoudens hangt af van het inkomen. In Zaanstad komen inwoners in aanmerking met een netto inkomen dat lager is dan 140 procent van de bijstandsnorm. Daarnaast moet de inwoner 21 jaar of ouder zijn en hoofdbewoner (huurder of eigenaar) van de woning.

  • Inkomen tot en met 120 procent van de bijstandsnorm € 1.400
  • Inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm € 1.100
  • Inkomen tot 140 procent van de bijstandsnorm € 800

Automatisch uitbetaald

Zaanstad wil het inwoners zo makkelijk mogelijk maken om de energietoeslag te krijgen. Voor de huishoudens die vorig jaar de energietoeslag hebben ontvangen wordt getoetst of zij ook dit jaar weer in aanmerking komen. Als dat zo is, krijgen ze de energietoeslag automatisch overgemaakt in november.

Zelf aanvragen

Inwoners die het bedrag niet automatisch ontvangen, kunnen vanaf begin december de toeslag aanvragen. Op de website staan vanaf 1 december het aanvraagformulier en de voorwaarden van de energietoeslag. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024.

Studenten

De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400. Studenten komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als ze:

  • op 1 oktober 2023 een basisbeurs voor uitwonende studenten én een aanvullende beurs hebben, of;
  • op 1 oktober 2023 geen recht (meer) hebben op een basisbeurs en/of aanvullende beurs, maar in de laatste maand van hun prestatiebeurs een aanvullende beurs hadden én in oktober 2023 een lening hadden bij DUO.

Zaanse studenten die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 wordt de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd.

Tekst: De Orkaan Redactie, Bronnen: Gemeente Zaanstad, Rijksoverheid, Foto: Orkaan