Stichting Platform Keelbos uit Nuth houdt zich bezig met de belangen van mannen die seksuele contacten zoeken in buitengebieden. En zij zijn niet blij met Recreatieschap Twiske-Waterland. 

De Limburgers is ter ore gekomen dat ‘het Recreatieschap uitsluitend die paden heeft afgesloten en geblokkeerd met o.a. snoeiafval waar homo recreatie c.q. HOP* recreatie plaatsvindt.’ 

Ze hebben een brief gestuurd naar onder meer de raden van Zaanstad, Oostzaan, Wormerland en Amsterdam om het ongenoegen kenbaar te maken, en te pleiten voor bevriezing van alle subsidie aan het recreatieschap. 

Naast de blokkade van de cruising-paden valt de groep ook over artikel 2.9 in de Algemene Verordening van het Twiske dat het verrichten van seksuele handelingen en homo-cruisen onwenselijk wordt gevonden. In dat artikel onder een kopje Aanstootgevend gedrag staat onder meer:

‘Het schap acht zulke activiteiten in het gebied onwenselijk: een dergelijk gebruik wijzigt het karakter van het gebied, schrikt recreanten of potentiële recreanten af en is voor aanwezige kinderen ongewenst.’ 

Platform Keelbos ervaart dit als discriminatie. Zij wijzen op het feit dat andere vormen van recreatie als duiken, fietsen, klimmen, paardrijden, watersporten, vissen etc. wel actief worden gestimuleerd.

* homo-ontmoetingsplaats

Door: Merel Kan, bronnen ingekomen brieven Wormerland en Platform Keelbos. Foto: Orkaan-archief.