Agora weet niets van asbestonderzoek december 2014 Toermalijn

De gemeente Zaanstad wist in december niet alleen dat er mogelijk asbest zat in het gebouw van de biljartclub dat gesloopt moest worden om plaats te maken voor De Toermalijn. Er is ook asbest na dat onderzoek verwijderd – voor de vondst van 4 februari dus.

Wethouder Dick Emmer laat via zijn woordvoerder ook weten dat Agora – als bouwer – verantwoordelijk is voor de verwijdering en dus op de hoogte is gesteld: “bij vermoeden van asbest op een slooplocatie is de bouwheer gehouden aan een zorgvuldig proces van asbestverwijdering”.

Daarna is volgens de woordvoerder van de wethouder “alle zichtbare en waarneembare asbest voorafgaand aan de sloop verwijderd.”

Agora
Taco Keulen, voorzitter van het College van Bestuur van Agora, zegt echter beslist niet te weten dat al twee maanden bekend is dat er asbest zou kunnen zitten in het gebouw van de biljartvereniging, laat staan dat hij als bouwer asbest zou hebben laten verwijderen: “Dit is nadrukkelijk niet het geval.”

Pas op 4 februari hoort Agora van het asbest: “op dat moment is conform richtlijnen de sloop stilgelegd om de asbestverdachte materialen te laten inventariseren” aldus Keulen.

Oesterbaai
Namens de gemeente schrijft Marieke Plomp, woordvoerder van wethouder Dick Emmer: “Wij zijn op de hoogte van het rapport van Oesterbaai (12 december 2014).” Het rapport is niet het eerste rapport over het gebouw van de biljartclub. In december 2012 is “een visuele asbestinventarisatie” uitgevoerd. “Daarop hebben wij als gemeente in april 2013 de sloopmelding bevestigd/geaccepteerd en nadere voorwaarden gesteld over een sloopveiligheidsplan.”

De woordvoerder stelt ook dat er in december 2014 een destructief onderzoek is uitgevoerd: “daarbij wordt er op een aantal plekken ook achter zaken gekeken. Hieruit bleek dat er mogelijk ook asbest op niet waarneembare plekken zou kunnen zitten.”

Mogelijke asbestbronnen
Het Oesterbaai-rapport is duidelijk over waar de “mogelijke asbestbronnen” zich bevinden, op vijf plekken: in de fundering (stelplaatjes), bij de aansluiting van de wanden op de vloeren (stelmateriaal), onder de vloer (asbesthoudend vloerzeil), in het plafond (asbesthoudend plaatmateriaal) en in de meterkast (asbesthoudend koord).

oesterbaai 5 bronnenDe antwoorden roepen veel nieuwe vragen op: wie heeft dat eerste afval (plafond, vloer, koorden) verwijderd en wanneer is dat gebeurd? Navraag van De Orkaan bij omwonenden biedt geen inzicht, niemand heeft in december of januari iets gezien. Een andere vraag is waarom er gesloopt is ondanks dat er een ernstig vermoeden van de aanwezigheid van asbest was – het lijkt er sterk op dat het asbest door de sloop van risico-categorie 1 (gebonden asbest) in de hogere risico-categorie 2 terecht is gekomen. Ook is het duister hoe de informatie-uitwisseling tussen gemeente en Agora (en naar de raad en omwonenden) is georganiseerd.

De Orkaan heeft inmiddels een WOB-verzoek bij de gemeente ingediend om alle eerdere rapporten (2012, 2013, Oesterbaai) en documenten over verwijderd materiaal in handen te krijgen.

Alle Toermalijn-artikelen van De Orkaan hier.

 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *