Alcoholverbod Veldpark met twee jaar verlengd

De overlast in het Veldpark houdt gelijke tred met de seizoenen. Bij kou en regen blijft het relatief rustig, maar bij het lengen der dagen groeit de groep ’tijdelijke bewoners’ en neemt het aantal klachten van omwonenden ook weer toe.

Een alcoholverbod dat vanaf juli 2020 van kracht was, heeft ertoe geleid dat er volgens de gemeente minder in het park wordt gehangen en dat er ook minder overlastmeldingen zijn. Vandaar dat Zaanstad het ’tijdelijke’ alcoholverbod dat per 18 januari afliep, met twee jaar verlengt.

De problemen zijn nog steeds fors schrijft de gemeente:

“In het Burgemeester In ’t Veldpark is sprake van een kerngroep van circa 10 personen die dagelijks verdovende middelen gebruiken waaronder alcohol. Daarmee verband houden overtredingen en strafbare feiten van deze personen in het park, zoals het vernielen van bosschages, het veroorzaken van geluidsoverlast en veroorzaken van troep. De groep kan zeer dominant aanwezig zijn in het Veldpark en daardoor ook intimiderend overkomen.

Omwonenden ondervinden op structurele basis ernstige overlast en voelen zich onveilig. Er worden aanhoudend klachten gemeld bij de gemeente en politie. Piekmomenten zijn in het voorjaar en in de zomer. Wanneer de dagen langer worden en de weersomstandigheden beter, heeft het park een aanzuigende werking en bestaat de groep soms uit wel 30 of 40 personen.

Er zijn dan ook personen (in – of in de nabije omgeving van de groep) die geen overlast veroorzaken en louter in het park aanwezig zijn voor ontmoeting en sociaal contact. Echter, maakt dit voor de beleving van omwonenden geen verschil; zij ervaren de groep als structureel en ernstig overlastgevend.

Medio 2020 besloot de gemeente de overlast te elimineren. Het alcoholverbod was één van de onderdelen van het actieplan. Ook wordt er door het Leger des Heils en Stichting Surant contact gelegd met de groep “om hen te bewegen naar zorg en hulp”. Maar de overlastgevende groep wordt nog steeds in het park gesignaleerd, de angst bestaat dat de overlast toeneemt als het alcoholverbod afloopt.

Volgens Zaanstad zijn er wel concrete plannen voor een “semipermanente inloopvoorziening met gebruikersruimte” De gemeente wil nog steeds dat deze medio 2022 gebruiksklaar is, maar de komende maanden zal de ruimte nog niet beschikbaar zijn”. Dat het afdoende zal zijn wordt betwijfeld:

“Bovendien zal na realisatie mogelijk niet de volledige groep uit het park zich hier naartoe bewegen. Tevens is er risico op nieuwe aanwas van overlastgevers in het park.”

Behalve het alcoholverbod blijft het verboden om je tussen 22:00 en 6:00 uur in het park te bevinden.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *