Nog deze maand denkt BPD, de eigenaar van het voormalige ABN AMRO kantoor op de Westzijde, een voorlopig contract af te sluiten met KPO Planontwikkeling om, in het al jaren leegstaande pand, appartementen te gaan bouwen.

KPO ontwikkelt ook plannen voor Zaanzicht Wormerveer en Icoon 3, dat is naast het Cultuurcluster.

Gaten
Cees van der Meer van KPO maakte de plannen gisteravond bekend tijdens een avond van Architectuurplatform Babel over “Gaten langs de Zaan”. Hij zei dat het later bijgebouwde deel van het gebouw (links op de foto) zal worden gesloopt om het in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

westzijde abn amro

Edward Zevenbergen van BPD verwacht dat voor eind januari de plannen ingediend worden. Daarnaast wil BPD (voorheen: Bouwfonds) nog twee plannen aan de Westzijde realiseren.

Het eerste is het plan Kavels aan de Zaan (Westzijde 124 t/m 132) waar zes kavels ontwikkeld worden (ongeveer tegenover MCB).

kavels bpd

Daarnaast zullen ook huizen komen in de buurt van de Faam en het gebouw van Dijk en Duin (GGD).

faam bpd huizen

Dat is dus deze plek:

westzijde dpd

Rol Gemeente
Tijdens de bijeenkomst ging het ook over Collectieve Plan Ontwikkeling waarbij groepen particulieren samen zouden kunnen (laten) bouwen. Wethouder Olthof was er niet geheel van overtuigd dat de gemeente daarbij een rol zou kunnen nemen.

Onderste uit de kan
Op zijn terughoudendheid kwam kritiek vanuit de zaal. Zo zou de gemeente als grondeigenaar het onderste uit de kan willen. Twee ondernemers die een plan hadden voor woningbouw op het gashouderterrein in Krommenie kregen van het grondbedrijf van Zaanstad te horen dat er €1000,- per vierkante meter moest worden neergelegd (zo’n twee maal de marktprijs) waardoor het plan niet doorging.

Weinig rek
Ontwikkelaar Gerbrand Klop van de Bedrijvige Bij vond dat de gemeente wel wat meer initiatief zou kunnen nemen bij de verandering van bestemmingsplannen. Zo strandden plannen voor ontwikkeling van de oude verffabriek van Mooij (Oostzijde 281) omdat het bestemmingsplan te weinig mogelijkheden bood.