De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om maximaal 50 appartementen voor studenten bovenop het nieuwe cultuurhuis bij het station te bouwen.

Omdat dit nog onderzocht moet worden, is de bijeenkomst die met raadsleden over de (eventuele) bouw van het Cultuurhuis in oktober zou plaatsvinden uitgesteld naar eind november.

Begin volgend jaar moet het voorlopig ontwerp van het Cultuurcluster met daar bovenop eventueel woningen zijn afgerond.

Daarop zou bekend moeten worden of er een consortium is dat het Cultuurhuis voor de afgesproken prijs (± €30 miljoen) wil bouwen. Echt terug kan de gemeente niet. De NS heeft afgedwongen dat er een publiekstrekker op dit NS-terrein komt. Niet-bouwen gaat een mega-claim voor de gemeente opleveren.

Studentenappartementen zouden volgens het college voor ‘reuring’ rondom het station moeten zorgen. Maar de voorlopige conclusie is dat het financieel erg lastig is om de appartementen te realiseren.

In het plan van het Cultuurcluster was er al een ‘dakdorp’ als mogelijkheid ingetekend:

“Een dorpje op dak zou een prachtige toevoeging kunnen zijn. Huisvesting (voor jongeren) in de vorm van kleine houten huisjes, die een aantal kleine units met een gemeenschappelijke woonkeuken bevatten, gesitueerd rond een dakplein.”

dakdorp

In een andere variant blijft de doosvorm intact, een “hofvariant” volgens de architect die tweelaagse wooneenheden (wellicht juist voor ouderen) mogelijk acht.

dakhof

Inmiddels is er door de gemeente ook een extern adviesbureau aangesteld: 4advies, die

“de instellingen kan ‘bijstaan’ bij enerzijds het ontwerpproces en anderzijds bij de begeleiding en advisering voor de opzet van het organisatiemodel. (…) Tevens dient dit bureau de discussie met de architect te voeren namens de instellingen.”