Stichting Kleurrijk Saendelft wil een moskee aan de Rode Ring in Saendelft. De Stichting is sinds 2013 volop bezig met fondsenwerving en praat ook al een jaar met de gemeente over de locatie.

In april 2014 heeft gemeente Zaanstad Kleurrijk Saendelft een document verstrekt waarin grond in Saendelft “te verkopen” wordt aangeboden. Volgens de gemeente is er echter geen koopcontract.

De motor achter de plannen voor een moskee is de Stichting Kleurrijk Saendelft. De stichting is opgericht om de “sociale controle in de wijk” te versterken waarbij men zich “in eerste instantie op de jongsten in de categorie vanaf 7 jaar en ouder” richt: huiswerkbegeleiding, vakantieschool en sportactiviteiten.

Maar de hoofdactiviteit van de stichting is de laatste jaren het vestigen van een nieuwe moskee in Saendelft. Zo organiseerde men een Ladies Only High Tea op zondag 15 februari in Amsterdam Osdorp waarbij “de opbrengst ten behoeve kwam van de bouw van Moskee Ar-rahma.” Ook in 2013 en 2014 zijn bijeenkomsten georganiseerd waarop geld voor de nieuwe moskee is ingezameld.

Een plek heeft men ook al: aan de rand van Saendelft. Hieronder de omslagfoto van de Facebook-pagina van Ar-rahma met uitzicht op Saendelft.

moskee_plan

arrahma_earth april 2014De plannen bestaan niet alleen op papier. Op haar Facebook pagina meldt de moskee op 7 april 2014 dat men een plek op het oog heeft in Saendelft bij de Rode Ring en het Binnendelftpad (rechts): ARRAHMA? insahalla!! is erop getekend (als God het wil). Ar Rahma betekent barmhartigheid, er zijn meer moskeeën die zo heten.

In april 2014 gaat Kleurrijk ook met de gemeente in gesprek. De woordvoerder van Wethouder Rita Visscher die het dossier nu onder haar hoede heeft: “Er zijn gesprekken met de Stichting Kleurrijk over hun plannen voor een multiculturele accommodatie in Assendelft. Ongeveer een jaar geleden hebben zij aangegeven dat ze een grotere ruimte zoeken voor hun activiteiten (nu in OBS De Delta).”

Dat het een “multiculturele accommodatie” is, lijkt niet geheel in overeenstemming met de waarheid. Het is een moskee, de mededelingen en afbeeldingen op de Facebook-pagina van de moskee laten daar geen misverstanden over bestaan.

De moskee lijkt vooral bedoeld voor de Marokkaanse gemeenschap. De Zaanstreek kent al diverse Turkse moskeeën maar slechts één Marokkaanse, de Sounnat-moskee in Koog a/d Zaan. Met deze moskee onderhoudt Ar-rahma ook contacten.

Hieronder een artist impression van het nieuwe gebouw, te vinden op de Facebook pagina van de Ar-rahma moskee.

ar-rahma

Op Facebook-pagina van de Stichting Kleurrijk Saendelft staat diezelfde Ar-rahma moskee, maar wel met een ander opschrift.

kleurrijk

De stichting was geïnteresseerd in grond op de Forbostrook en wilde dat van de gemeente kopen. Zaanstad gaat bij de contacten voortvarend te werk. Stichting Kleurrijk Saendelft krijgt een plan van het desbetreffende gebied van de gemeente met daarop de tekst “Te verkopen aan Stichting Kleurrijk de volle eigendom van een gedeelte van perceel N 1311 met een grootte van ongeveer 1000 m2.” Gedateerd: 24 april 2014.

Dat is een serieuze aanbieding, geen optie of een voorstel maar “te verkopen”. B. Boswijk is een medewerker van de gemeente. De gemeente zegt dit document inderdaad aan de stichting te hebben verstrekt. Welke juridische consequenties de “te verkopen” passage heeft, wordt nog uitgezocht.

kadaster moskee

De woordvoerder van Rita Visscher: “De stichting liet toen weten dat het aankopen van deze grond financieel niet haalbaar was. Daarna hebben zij gevraagd naar de mogelijkheden van uitgifte van grond in de vorm van erfpacht. Er is op dit moment geen erfpachtovereenkomst gesloten en ook geen vergunningsaanvraag ingediend.”

Maar de tekst is duidelijk, op het moment dat er geld beschikbaar is, lijkt bouw van de moskee weinig in de weg te staan. Die fondsenwerving is in volle gang. De moskee heeft professionele fondsenwervers in de arm genomen die eerder tonnen voor andere moskeeën binnenhaalden.

Volgens de gemeente is het aanbod “niet meer opportuun” aangezien de aanvraag voor een multicultureel centrum was en niet voor een moskee. Dat staat overigens niet op het document.

De gemeente is nog steeds in gesprek met Stichting Kleurrijk Saendelft. Vorige week is er nog overleg geweest tussen wethouder Rita Visscher en vertegenwoordigers van de Stichting. De gemeente benadrukt dat er thans “geen subsidie-relatie” met de Stichting is. Die is er in het verleden wel geweest toen er scholingsactiviteiten in Buurtcentrum de Kaaik werden uitgevoerd.

Contact maken met Kleurrijk Saendelft is lastig. Op de website staat een niet-bestaand telefoonnummer en een niet werkend e-mail-adres. Wie er in het bestuur zitten is niet te zien en ook jaarverslagen ontbreken.