Asbest bij Toermalijn al twee maanden bekend

Sinds 10 december 2014 is bekend dat er in het gebouw van de biljartvereniging waar de nieuwbouw van De Toermalijn moet komen, asbest zit. Dat werd toen vastgesteld door onderzoeksbureau Oesterbaai. Wethouder Emmer was in december al op de hoogte van dit rapport.

Het blijkt ondertussen niet meer om een halve vuilniszak ongevaarlijk asbest te gaan maar om met asbest verontreinigd puin dat over een oppervlakte van 350 vierkante meter omzichtig (risicoklasse 2) moet worden verwijderd.

Inspectus
Op 4 februari treft de bouwer asbest op het terrein aan. Onderzoeksbureau Inspectus gaat op 6 februari onderzoek doen, volgens hun eigen rapport naar “onvoorzien aanwezig asbest”. Maar dat lijkt dus in strijd met de waarheid want in het inspectierapport wordt al verwezen naar het eerdere onderzoek uit december.

sloop toermalijnHet asbest werd in februari aangetroffen bij de sloop van het gebouw van de biljartclub, in de fundering – de “stelplaatjes” zoals dat genoemd wordt in het inspectierapport. Maar omdat die beschadigd zijn en over het terrein verspreid liggen tussen het puin (kennelijk bij de sloop gebeurd) zegt Inspectus dat behalve de stelplaatjes ook het omringende puin “onder asbest-condities” gesaneerd moet worden.

Oesterbaai
Op 10 december 2014 is er dus al een eerste asbest-inventarisatie geweest – door de firma Oesterbaai. Uit dat rapport blijkt dat het materiaal weliswaar “niet waarneembaar” was maar dat het onder meer in de “stelplaatjes” te vinden zou zijn. Precies het materiaal dat op 6 februari – dus ruim twee maanden later – door Inspectus als de oorzaak van de asbest-verontreiniging is aangewezen, en dat nu dus verspreid over het terrein ligt.

Ook zou er asbest in het plafond en de vloerbedekking kunnen zitten volgens het Oesterbaai-rapport. Op het moment dat het asbest in de fundering werd aangetroffen, was dat materiaal al verwijderd.

Risicoklasse 2
Wat is er op 6 februari precies aangetroffen? Over een oppervlakte van 350 vierkante meter zijn “stukjes en brokjes hecht-gebonden” asbest aangetroffen uit de fundering, het zit vast in ander materiaal.

Maar omdathet beschadigd is waardoor het vrij kan komen, zit het in ‘risicoklasse 2’.

Screen Shot 2015-02-20 at 10.14.33

Zowel in de gemeenteraad van 12 februari als door Taco Keulen van Agora is gesteld dat het om een beperkte hoeveelheid (“halve vuilniszak”) relatief ongevaarlijk asbest zou gaan. Ook dat lijkt niet geheel in overeenstemming met de werkelijkheid.

Wethouder Dick Emmer laat via een woordvoerder weten dat er vanaf 2012 vier maal onderzoek is gedaan. In 2012 visueel, in 2013 bij de sloopvergunning, in 2014 door Oesterbaai en in 2015 dus door Inspectus. In 2014 zou zichtbaar materiaal zijn verwijderd, maar “wat je niet ziet kan je niet weghalen”. Daarom zou er niet eerder gezocht zijn naar de stelplaten met asbest waarvan Oesterbaai schreef dat ze er zouden zitten. Die werden dus pas bij de sloop aangetroffen.

Taco Keulen (voorzitter van het college van bestuur van Agora) wilde niet op de zaak reageren.

Hier alle nieuwsitems over De Toermalijn uit De Orkaan. Foto’s van hetterrein uit onderzoeksrapport Inspectus. De foto van de sloop van Peter Verhoeven.

 

 

 

 

Deel dit artikel:

2 reacties

  • welsh

    en de bouw/beerput groeide en groeide………….
    gelijk aan het gedraai en gewentel op het gemeentehuis……
    er is er voorlopig maar 1 die het in keulen heeft horen donderen…….
    knappe rechter die hier nog een sluitend verhaal van kan maken…..

  • Niet normaal. Altijd hetzelfde bij asbestinventarisaties ….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *