De komst van twee boten voor de tijdelijke opvang van asielzoekers is niet zonder slag of stoot gerealiseerd. Maar nu ze er zijn, zijn ze niet meer nodig. Een maand geleden arriveerden de eerste asielzoekers, maar binnenkort gaat één van de boten weg.

Begin maart maakt wethouder Dennis Straat bekend dat het COA denkt over een omzetting naar een AZC “voor alleenstaande mannelijke asielzoekers”. Door strenger optreden van de IND worden minder asielzoekers toegelaten, maar diegenen die al in Nederland zijn, hebben wel opvang nodig.

En dat was tegen de afspraak (“de locatie zal alleen ingezet worden als POL en er worden geen kinderen in de opvanglocatie gehuisvest”). Daar is de plek niet voor geschikt. Het zou ook betekenen dat er mogelijk gezinnen met kinderen op het industrieterrein gehuisvest worden, iets waar het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) al eerder op zinspeelde.

Good Hospitality Hotel
Maar nu blijkt de situatie toch anders te liggen. COA huurt de boten van de “Good Hospitality Group” (die ook eigenaar was van de eerste Zaanse Bajesboten). En die heeft al in december de huur van één van de boten opgezegd. Die boot moet naar Amsterdam waar het in het kader van werkgelegenheidsproject omgebouwd wordt tot een “Good Hospitality Hotel”. Dat zou al per 15 mei moeten gebeuren.

De andere zou geen POL (korte tijdelijke opvang) maar een AZC (Asielzoekerscentrum) worden. Bovendien wordt er gekeken of er “capaciteit op de kade gerealiseerd” kan worden: containers dus.

Zaanstad onaangenaam verrast
COA geeft in een vertrouwelijke brief van 16 februari toe dat ze al in december 2014 wisten dat één van de boten weg moest. Deze informatie is volgens COA “niet gedeeld met de gemeente Zaanstad om het besluitvormingsproces niet te frusteren.” Dat was, zegt COA nu “een foutieve beslissing”. Men biedt Zaanstad dan ook “oprechte excuses” aan, maar men wil ook graag verder praten over de omzetting van POL naar ACZ.

De gemeente is ‘not amused‘, op 19 schrijft het college aan het COA: “Wij willen u aangeven dat wij onaangenaam verrast waren door de inhoud van de brief”.

Eén van de boten gaat naar Amsterdam, maar of er een andere komt, of er containers op de kade komen en of die opvang een AZC wordt waarin ook gezinnen worden opgevangen, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat er met het COA slecht afspraken te maken zijn.