Rito Holding, de eigenaar van het Jacob Visterrein aan de Zaanse Schans, heeft onjuiste informatie verstrekt aan de gemeenteraad van Zaanstad. Daardoor kan er geen beslissing genomen worden over de bestemmingswijziging die Rito nodig had om woningen aan het eind van de Zaanse Schans te gaan bouwen.

De zaak die al tientallen jaren sleept komt daardoor in 2015 opnieuw op de agenda.

Voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad van 18 december vond er een geheim overleg plaats waarin wethouder Dennis Straat informatie zou geven over de kosten die Rito gemaakt zou hebben in de afgelopen decennia en over de waardebepaling van het terrein. Aangezien dit mogelijk om bedrijfsgevoelige gegevens ging, was tot een geheim overleg besloten.

€2,5 miljoen
Rito was gevraagd om deze informatie te leveren zodat de raad vast kon stellen of er daadwerkelijk kosten voor het terrein waren gemaakt en of de waarde van € 2,5 miljoen realistisch was.

Om dat laatste bedrag te ondersteunen kwam Rito met een verklaring dat dit getoetst was door iemand die bekend was met onroerend goed en ook met de bijzondere positie van dit terrein.

Controle van deze gegevens bracht echter aan het licht dat deze persoon a. de controle niet uit had gevoerd maar had uitbesteed, en b. dat de conclusies de waardebepaling van Rito niet ondersteunden.

Meerderheid?
In het geheime overleg werd besloten dat deze onjuiste feiten-weergave door Rito betekende dat het voorstel niet in de daarop geplande vergadering behandeld konden worden. Zelfs de VVD – voorstander van het Rito-plan – had z’n bedenkingen bij de handelswijze van Rito.

Het uitstel is pikant omdat Rito aankondigde dat als ze de toestemming niet zouden krijgen onmiddellijk een vergunning voor een fabriekshal zouden indienen. Dat plan lijkt inmiddels ook van tafel te zijn. Als blijkt dat Rito de raad bewust op het verkeerde been heeft proberen te zetten, zou dat de krappe meerderheid die de holding voorzag (20 voor, 19 tegen) wel eens in gevaar kunnen brengen.

De Orkaan publiceerde al zeven keer eerder over de affaire: