Besluit Peperstraat uitgesteld, sloop blijft eerste optie

De gemeenteraad va Zaanstad gaat deze maand waarschijnlijk geen besluit nemen over de sloop- en nieuwbouwplannen voor de Peperstraat.

Nadat vorige week de inspraakavond al een record haalde met 4,5 uur lukte het niet in het uitgestelde Zaanstad Beraad om binnen 4 uur de besprekingen af te ronden. Er zijn nog te veel vragen die wethouder Krieger (VVD) moet beantwoorden en te veel onduidelijkheden.

Aanvankelijk stond de besluitvorming voor morgenavond – 14 oktober – op de agenda. In het Zaanstad Beraad van gisteravond werd nu aangestuurd op een extra Zaanstad Beraad waarin Krieger een waslijst van vragen moet beantwoorden. Ook is er een besloten deel van het Beraad om geheime financiële stukken bespreken die deel uitmaken van het dossier. Besluitvorming in de raad zou dan in november of misschien nog later zijn.

Meerderheid voor sloop

Uitstel van het besluit betekent niet uitstel van de sloopplannen. In de raad tekende zich een meerderheid af die voor sloop en nieuwbouw was. Renovatie lijkt geen optie. Naast de meeste coalitiepartijen toonden ook diverse oppositiepartijen zich een voorstander van sloop/nieuwbouw. Bij de coalitie twijfelt alleen ROSA, die partij wil de Beatrixflat behouden. De verhoudingen in de raad overziend, zou ROSA niet nodig zijn voor een meerderheid maar als andere oppositiepartijen zien dat ROSA de coalitie niet steunt, zouden ze ook tegen kunnen stemmen om het college dwars te zitten. Daarvoor hebben ze genoeg twijfels geformuleerd.

Wethouder Krieger zei dat behoud van de Beatrixtoren financieel onmogelijk was, het was de ‘financiële kurk’ waar het plan op dreef. Daar moet juist veel (en hoog en duur) gebouwd worden om de ‘business case’ sluitend te maken. En dat had te maken met de parkeergarage die niet alleen voor bewoners bestemd was maar ook de parkeerders op de Burcht moest bergen. (Er komen zo’n 550 woningen aan de Peperstraat, op de Burcht zijn 250 parkeerplaatsen die vooral in het weekend goed bezet zijn. De parkeergarage krijgt 370 plekken. Hoe dat passend gemaakt wordt, werd gisteravond niet duidelijk.)

Herhuisvesting

Omdat nu ingezet werd op sloop spannen alle partijen zich in om de herhuisvesting en eventuele terugkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen, ook voor mensen die niet in aanmerking komen voor stadsvernieuwingsurgentie. Veel vragen aan de wethouder gaan daar ook over. Maar zonder peildatum (aankondiging van sloop) kan er nog geen sociaal plan in werking treden. Vandaar ook de druk om haast te maken. Krieger beloofde dat iedereen gehuisvest werd.

Over één ding was iedereen het eens: de participatie was hier totaal mislukt. En dat leek bewust te zijn gebeurd. Het is een weeffout in het systeem van Zaanstad: de ontwikkelaar moet de participatie organiseren en diens belang is de plannen erdoor te krijgen met zo weinig mogelijk tegenstand. Vooral de oppositie verwees naar andere plannen (Eilanden van Hain, Dukra, Zuideinde Wormerveer, Toermalijn, het Eiland) waar hetzelfde gebeurde. Ook daar zegde de wethouder toe stappen te zetten, maar zijn eerdere uitspraken in de Raadsinformatiebrief over ‘participatie als informatie’ bleven voor scepsis zorgen.

Vragen

Er ‘hangen’ nog tientallen vragen uit de vergadering en ook technische vragen van DZ en SP. Die gaan onder meer over terugkeergaranties, huurcompensatie, funderingsonderzoek Bloemgracht, alternatieve plannen, het ‘vrijspelen van de Burcht, het doorgaand verkeer op de Peperstraat, voortgangsrapportages, de financiële onderbouwing en het probleem met het economisch en juridisch eigendom.

Lees hier:

De ‘hoogtepunten’ gisteravond:

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Jan van Beek

  Wat gaat sloop van de Beatrix flat betekenen voor filmhuis de fabriek ?
  Een jarenlang bouw terrein rondom en veel geluid overlast .
  Gaat de trap bij de brug dan ook weer afgesloten worden ?
  Ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen !

 • Jan Mulder

  Als ik de heer Laan mag geloven is er in de Mauritsbuurt ook niet geluisterd naar omwonenden en dat sleept al sinds 2018. En eveneens bij de Zaanse helden. Zaanstad heeft een track record van niet luisteren naar haar inwoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *