Bewoners tegen sloop Peperstraat #GEHEIM

Acht mensen dienden een ‘zienswijze’ in en stelden vragen over de sloop van 112 sociale woningen aan de Peperstraat in Zaandam.

Wat ze vinden en wat ze vragen is niet openbaar. De brieven zijn namelijk ondertekend en bevatten dus ‘persoonsgegevens’ volgens Zaanstad.

De brieven zijn voor raadsleden wel te raadplegen maar dus niet voor anderen. De gemeenteraad Zaanstad ontving de brieven begin februari en deed er vijf weken over om ze niet-openbaar te maken

De indieners zijn daar uiteraard niet mee gediend. Geen openbaarheid, geen publiciteit. En ook raadsleden mogen in debatten geen gebruik maken van geheime informatie.

Via via een omweg en iets dat van een vrachtauto viel en de juiste contacten en weten wie al eerder bezwaar hadden gemaakt, kregen we toch inzage in de brieven. Wat willen en vragen de bewoners?

De indieners hebben “ernstige bezwaren’ tegen de sloopplannen en de steun die Zaanstad daaraan geeft. Waarom geen renovatie vragen ze? De huizen zijn best okay, afgezien van achterstallig onderhoud. Eigenaar Accres / Breevast wordt nu beloond voor dat beleid doordat ze mogen slopen.

“Het voornemen om meer woningen te creëren in de Peperstraat is te bewonderen, maar dat kan ook zonder dat de huidige bewoners rücksichtslos op straat worden gezet. De winkelplint kan worden ingezet als ontwikkeling voor woningen, alsmede de kantoorruimtes op de eerste etage.”

Bewoners zien liever een haalbaarheidsplan voor renovatie van de huidige woningen en voor het creëren van nieuwe woningen in de leegstaande kantoren en winkels?

Ook wordt gepleit voor behoud van de Beatrixflat:

“De Beatrixfiat is beeldbepalend voor het Centrum van Zaandam. Een flat uit de wederopbouwarchitectuur. Absoluut niet nodig om deze te slopen.”

Bewoners vrezen dat ze niet alleen gedwongen moeten verhuizen maar ook dat ze uit het centrum van Zaandam weg moeten.

Deel dit artikel:

3 reacties

  • L.Kelderman

    Het is heel bijzonder dat raadsleden de inhoud niet mogen gebruiken in het debat. Vooral omdat de brieven juist gericht waren aan de raadsleden. Ook jammer dat de opstellers van de zienswijzen geen enkel antwoord hebben ontvangen. Tijdens Praat met de Raad van 9 maart j.l. hebben de bewoners openbaar hun bezwaren kenbaar gemaakt. Vanzelfsprekend mag die informatie gedeeld worden.

  • Joan Kelderman

    Hoe fijn De Orkaan , dat er via jullie bekendheid wordt gegeven aan een voor mij en voor meerdere bewoners onbegrijpelijke actie van de gemeente. Als 1 vd belanghebbende en tevens 1 vd indieners vd zienswijze, ben ik alleen maar blij dat het openbaar gemaakt wordt.
    Een Praat met de Raad is afgelopen week ook geweest. Wij wachten nog op antwoorden die zijn gesteld aan de gemeenteraadsleden. Ik verwacht deze elk moment, zoals mij is beloofd. Elk moment, dwz het eerste deel van as week. Maar uiteraard kan ik deze vragen ook al aan de Orkaan ter inzage en voor publicatie geven. Het is fijn als er vanaf nu sprake is van openheid tussen de bewoners en de gemeente. Onze sociale gemeente…..

  • Wij, mijn vrouw en ik , bewoners van de Beatrixflat willen beslist niet vehuizen omdat wij vinden dat deze flat voor ons (80 jarigen) de beste plek is om te wonen Alles is onder bereik voor ons en biedt ons een sociaal leven , wat wij beslist niet willen missen Dit moet voor ons de laatste woning blijven waar wij alles in hebben ge investeerd!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *