Woensdagavond 17 april was er een informatieavond over het aanwezige vliegverkeer in Westzaan en omgeving. De informatieavond genaamd ‘Westzaan ziet ze vliegen’ was volgens de organisatie vooral bedoeld om de bewoners te informeren en niet bedoeld als discussieavond, ondanks dat liepen de emoties hoog op.

Voorafgaand aan de avond klaagden veel mensen op sociale media, vooral over de toegangsprijs van 7,50 euro en het insturen van vragen. Ondanks deze klachten zat de Zuidervermaning redelijk vol met betrokken bewoners, onder andere uit Westzaan, Assendelft, Heiloo en Limmen.

Veel bewoners ervaren geluidshinder van vliegtuigen zowel ’s nachts als overdag. Sommige bewoners gaven aan in de zomer niet eens rustig in de tuin te kunnen zitten door het zogenaamde ‘olifantengeluid’. De voornaamste reden van deze overlast is dat er over Zaanstad twee belangrijke aan- en uitvliegroutes liggen, namelijk de Polderbaan en Zwanenburgbaan.

Voor de pauze spraken er verschillende sprekers die informatie en cijfers gaven over de vliegroutes, maatregelen. Dit benadrukte vooral het effect van Schiphol op de Zaanstreek. Vooral na de speech van bewonersvertegenwoordiger Wil werd er hard geapplaudiseerd. Hij eindigde met een duidelijke boodschap:

“Wij willen ons normale leven weer terug, daar hebben we recht op!”

Na de pauze was er ruimte voor een aantal vragen van de bewoners. Er werden flink wat kritische vragen gesteld. Onderwerpen als een gedeeltelijke nachtsluiting en geluidsstelsels kwamen voorbij en bewoners stelden zelfs eigen oplossingen voor het verminderen van de overlast voor. Zo werd er gesproken over het verkleinen of zelfs naar zee verplaatsen van Schiphol, maar die laatste optie bleek volgens Schiphol niet realististisch. De bewoners waren ook kritisch op de cijfers die gepresenteerd werden. Er werden fikse uitspraken gedaan zoals:

“Jullie cijfers kloppen niet, de vliegtuigen vliegen bij ons 400 meter boven het huis en niet 2000 voet.”

“Er wordt niks met de klachten gedaan die ik heb ingediend, de schuld wordt altijd neergelegd bij de vliegtuigmaatschappijen.”

De Zuidervermaning hoopt met deze informatieavond de betrokken bewoners genoeg te hebben geinformeerd over de problematiek rondom Schiphol.

Door: Silva Honig