Volgens de bewoners van het stukje Hogendijk (naast nr 96) waar het complex Zaans Blauw moet komen, is er voor de bouw nog steeds geen vergunning afgegeven.

Desondanks is ontwikkelaar Bart de Jong uit Oosthuizen vandaag om 8.00 uur met de kap van bomen begonnen om het terrein bouwrijp te maken.

Volgens Stella Schoen, die naast het perceel woont waar de bomen worden gekapt:

“zitten we nog steeds in de verlengde procedure van de vergunningen, en gemeente Zaanstad heeft nog steeds geen akkoord gegeven voor bouw. Wij als omwonenden wachten op ingrijpen van de gemeente en zijn furieus.”

Buurtbewoner Sjoerd Jans noemt het een schande dat nu al met de bouw van het perceel tegenover de brug naar het Zaaneiland is begonnen:

“Hoewel de gemeente na bijna een half jaar nog steeds het bezwaar van een grote groep omwonenden tegen het bouwplan van de heer De Jong niet heeft behandeld, wordt nu een aangenaam klein stadsbosje opgeofferd als eerste stap in een bouwproces waarvoor geen vergunning is. Schande.”

We hebben Zaanstad en Bart de Jong om commentaar gevraagd, hieronder de reactie van Zaanstad.

UPDATE: Reactie Zaanstad (16.00 uur):

“Op dit moment is er voor dit adres nog een oude vergunning van toepassing; het bouwen van een woongebouw. Het eigendom van de gronden is echter inmiddels overgedragen aan de ontwikkelaar. Hij heeft voor hetzelfde perceel een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend, deze is in behandeling. Tegen deze vergunning zijn zienswijzen door omwonenden ingediend en deze worden nu behandeld. De eigenaar van de grond mag de werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning.

De opdracht om de bomen te kappen, wordt uitgevoerd vanwege het aankomende broedseizoen (15 maart 2020 en eindigt op 15 juli 2020). In deze periode is het verboden om vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen. Van een start bouwwerkzaamheden is nog geen sprake. Voor het kappen van bomen is in Zaanstad geen kapvergunning noodzakelijk zolang de betreffende bomen niet op de lijst staan van behoudenswaardige bomen.

Een toezichthouder van Zaanstad is naar de locatie toegegaan om polshoogte te nemen na een klacht. Hij heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. Omdat er nog niet gestart is met bouwwerkzaamheden en er ook geen sprake is van het kappen van behoudenswaardige bomen, vooruitlopend op het aankomende broedseizoen, is er op dit moment geen aanleiding tot handhaving.”

bomenkap hogendijk foto sjoerd jans
Foto: Sjoerd Jans
bomenkap hogendijk foto stella schoen
Foto: Stella Schoen