Vanmiddag stuitte een gravende aannemer in het wegdek van het Kerkplein (in het verlengde van de Heiligeweg) in Krommenie op een aantal menselijke botten, beenderen en bekisting.

De weg ligt vlak naast de kerk, dus er wordt vanuit gegaan dat het zou kunnen gaan om resten van een oude begraafplaats.

Stadsarcheoloog Piet Kleij kijkt niet op van de vondst. Hij is er nog niet over geïnformeerd maar het is vaker voorgekomen dat er rond kerken in onze streek menselijke resten opduiken die niet geruimd blijken te zijn. Hij is van plan de beenderen deze week op te halen uit Krommenie.

Piet Kleij: “De botten zijn afgestaan aan de gemeente, ze gaan naar het Gemeentelijk Archeologisch Depot en worden daar eventueel verder onderzocht.”