De bouw van het appartementencomplex Icoon III levert mogelijk hinder op voor de realisatie van het Cultuurcluster dat bij station Zaandam komt.

In 2019 wordt begonnen met de bouw van Icoon III waardoor de locatie door de aannemers van beide gebouwen gezamenlijk moet worden gebruikt.

De aannemer die het cultuurcluster gaat bouwen kan in 2018 het hele terrein gebruiken, als de bouw van Icoon III begint, kan nog maar de helft van het terrein gebruikt worden. In de afbouwfase van het cultuurcluster is “een minimaal gebruik als bouwterrein” mogelijk.

Dit blijkt uit de aanvullingen op het bestek voor het cultuurcluster die onlangs zijn gepubliceerd. De inschrijving eindigt op 2 maart 2018.

Als dan een bouwer gevonden wordt en er geen punten zijn die opgehelderd moeten worden, moet de bouw snel beginnen. Wanneer dat niet het geval is, ontstaan er niet alleen op de bouwplaats problemen maar ook in de politiek. Dan wordt de aanbesteding doorgeschoven naar de nieuwe raad en het nieuwe college. Dat de beslissing in deze raadsperiode (voor 21 maart 2018) valt is overigens niet zeker.

Met de bouw van Icoon III, dat De Catharina gaat heten, zou oorspronkelijk al in 2016 zijn begonnen. Eind 2018 zou het complex af moeten zijn. In de eerste plannen was sprake van 97 appartementen. Ontwikkelaar KPO uit Zaandam, die de grond kocht van de NS, noemt nu het aantal van “ruim 100”.

Volgens Directeur Cees van der Meer van KPO is 2019 inderdaad de nieuwe streefdatum:

“maar dat hangt ook af van hoe snel de gemeente met vergunningen komt. We hebben intensief en goed overleg met gemeente over het gebruik van de bouwplaats. Het is wel krap, maar in Amsterdam zijn we niet anders gewend.”

De Catharina wordt gebouwd door BOT Bouw en is ontworpen door Dok Architecten / Liesbeth van der Pol. Het gebouw moet komen op het stukje tussen het huidige Icoon-kantoorgebouw en de fietstunnel.

Het bovenaanzicht met in het groen Icoon III en rechts daarvan het cultuurcluster:

En een impressie vanaf de kant van de spoorlijn, links het cultuurcluster, in het midden (groen) de Icoon III en rechts daarvan het bestaande Icoon-kantoorgebouw.

Het bestek voor de bouw van het cultuurcluster is op nog zes andere punten aangepast, met name zijn er nieuwe eisen voor de fietsenstalling en vloeren geformuleerd.