Zaanstad wil een omgevingsvergunning verlenen voor ‘broedplaats’ De Hoop aan het Barndegat 6-8 in de Achtersluispolder in Zaandam.

Er moeten ateliers in het gebouw komen, volgens de initiatiefnemers aan “de rafelrand tussen Amsterdam en Zaandam.” Zaanstad zou woningbouw (tijdelijke woningen en ’tiny houses’) en ‘stadslandbouw’ in het gebied overwegen.

De broedplaats gaat De Hoop heten, in februari 2018 werd het eerste contract getekend, in maart startte de inschrijving. Het huurcontract is getekend en de ‘subsidieaanvraag’ is gedaan volgens Crealisatie. Het zou om een CAWA subsidie voor broedplaatsen van de gemeente Amsterdam gaan. De ‘gemeente Zaandam’ zou denken over woningbouw:

“Het terrein, dat net aan de rand van Amsterdam Noord ligt, heeft een oppervlakte van ruim 16.000m2, bestrijkt 3 adressen en bestaat in totaal uit zo’n 9 gebouwen. Een aantal van deze gebouwen is hoog genoeg om te verdiepen waarmee uiteindelijk zo’n 186 ateliers beschikbaar gemaakt gaan worden. Deze zullen in 6 fases verdeeld over 18 maanden opgeleverd worden. De geplande bouw start in mei.

Uniek aan deze locatie is dat de Gemeente Zaandam overweegt om ook een 50tal tijdelijke woningen en 10 tiny houses toe te staan. Dit met het oog op de nodige verkleuring in de toekomstig te ontwikkelen werk-woonwijk in de Achtersluispolder. De groenstrook langs het water zal gebruikt worden voor de nodige ontspanning en stadslandbouw.”

Stichting Crealisatie wil een “creatieve broedplaats voor professionele werkplaatsen, werkpleinen en logistiek voor artistieke-, creatieve beroepen en ambachten.” Volgens Zaanstad is de broedplaats

“een aanjager voor de transformatie van de Achtersluispolder, door een verscheidenheid aan bedrijvigheid, innovatie, creativiteit en reuring in het gebied.”