Buren dnoDoen Westzijde ervaren overlast

De buren van dnoDoen aan de Westzijde in Zaandam ondervinden geluidsoverlast van de tijdelijke bewoners die sinds april het ‘Begeleid Wonen’-project voor ‘kwetsbare mensen’ bevolken. Ook wordt er geblowd in de tuin.

Klachten bij dnoDoen, Zaanstad en de politie hebben tot voor kort weinig opgeleverd. Instanties verwijzen naar elkaar, een typisch ‘kastje-muur’-geval volgens één van de buren.

In april van dit jaar sprak de toenmalige wethouder Jeroen Olthof ‘mooie woorden’ bij de opening van het opvanghuis van dnoDoen aan de Westzijde, hoek Ooievaarstraat.

Intussen hebben meerdere gezinnen last van het ‘Begeleid Wonen’ project voor “kwetsbare mensen die door diverse problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden”. De geluidsoverlast duurt tot ’s avonds laat, mede gestimuleerd door alcohol- en drugsgebruik.

Begeleiding?

De begeleiding laat volgens de klagers veel te wensen over, soms is er helemaal geen begeleiding. Omwonenden hebben gesproken met dnoDoen en de politie gebeld, maar veel schoten ze daar niet mee op.

Volgens de gemeente is het “een particuliere opvang en ambulante begeleiding voor jongeren” in een pand dat eerder door het Leger des Heils werd gebruikt, het is geen opvang vanuit de gemeente: “de bewoners huren particulier van Dno-doen”.

De gemeente bevestigt tegenover De Orkaan wel dat overlast is, met name als er geen begeleiding aanwezig is:

“Wij zijn op de hoogte van de overlastklachten en hebben Dno-doen hierop aangesproken. De overlast ontstaat als de ambulante begeleiders weg zijn.”

Door Zaanstad worden geen concrete toezeggingen gedaan: “wij sturen aan op verminderen overlast, contact en overleg met omwonenden en daarop toezien.” In de praktijk leidt dat volgens omwonenden tot niets. Ze hebben zonder succes de wijkmanager proberen in te schakelen terwijl een formele klacht bij Zaanstad sneuvelde omdat de gemeente de klachten niet in behandeling kan nemen omdat ze “niet bevoegd is hiertegen op te treden”.

Vervolgens raadt Zaanstad de klagers aan de politie te waarschuwen. Dat is diverse malen gebeurd waarbij de overlast ook in geconstateerd maar dat heeft niet tot blijvende oplossing geleid, een “kastje-muur-geval” volgens een klager.

Zaanstad heeft nadat De Orkaan vragen over de zaak gesteld heeft wel mensen langs gestuurd bij het pand aan de Westzijde.

“De klachten zijn besproken en ze hebben gekeken naar de oplossingen om de overlast te beperken. Sinds enkele weken komt in de avonduren beveiliging langs en binnen in het pand.

Wij hebben gevraagd of dnoDoen wil meewerken aan een gesprek met de partijen om naar oplossingen te zoeken. Hierin is volledig ingestemd. We zullen dit snel oppakken.”

‘Aanvaardbaar burengeluid’

Anne Judith Apeldoorn van dnoDoen bevestigt ook dat er overlast gemeld wordt.

“We hebben met de buren afgesproken dat ze altijd direct kunnen bellen, 24 uur per dag, en dat we dan direct actie ondernemen. Desnoods komen we midden in de nacht poolshoogte nemen. Als we komen, treffen we echter de situatie zoals gemeld niet aan.

We zien trouwens wel verbetering, ook omdat er andere cliënten in het huis wonen. We hebben honderden cliënten in diverse opvang-locaties in Noord-Holland en daar gaat het allemaal goed. Maar we zitten er bovenop en streven ernaar de situatie terug te brengen naar aanvaardbaar burengeluid.”

Ook de omwonenden hebben begrepen dat degene die verantwoordelijk voor de meeste overlast was, is vertrokken en ze hopen op verbetering. Dat er geen overlast wordt aangetroffen na een melding is ook niet zo verwonderlijk vinden ze, de geluidsoverlast is vooral achter het pand te horen en niet als je ervoor staat, “en als je als bewoner door heb dat de beveiliging er aankomt ga je natuurlijk niet vrolijk verder.”

24-uurs-opvang

Voor de doelgroep die nu aan de Westzijde wordt opgevangen, wil Zaanstad in 2019 een 24-uurs opvangvoorziening voor zwerfjongeren: “de aanbesteding hiervoor wordt volop voorbereid en wens is in januari te starten.”

Foto uit tweet van wijkagent M. van Kessel van Jeroen Olthof bij de opening van het huis, april 2018

.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *