Een dakkapel, een schutting, een schuur? Daar zijn twee manieren voor: in het geniep en hopen dat niemand het ziet, of officiëel een vergunning aanvragen.

Bij kleine dingen is dat soms eenvoudig, maar al snel komen er bezwaarschriften, zienswijzen, klachten, inspraakprocedures en vergunningen.

De gemeente Zaanstad wil het voor burgers eenvoudiger maken: als de buren geen bezwaar hebben kan je gaan bouwen.

Daarom gaat de gemeente een zogenaamd Burenakkoord aan de raad voorleggen. Bewoners en ondernemers krijgen meer ruimte en zeggenschap bij bouwen of verbouwen, er zou meer ruimte moeten ontstaan om af te wijken van regels en meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Zaanstad verwacht minder bezwaarprocedures.

Meer informatie bij de VNG of bij de gemeente: in het RIS-systeem “burenakkoord” invoeren (de procedure en de grote hoeveelheid documenten en ingewikkelde formuleringen vinden wij bij De Orkaan niet echt supereenvoudig, maar misschien is het wel erg complex om iets eenvoudig te maken…).