Een bomvolle Noorderkerk was gisteravond het toneel van een beschaafd-roerige informatieavond over de opvang van vluchtelingen in de voormalige Dam-tot-damloop-paviljoens in het Veldpark.

Burgemeester Geke Faber en Carolien Schippers, manager Huisvesting bij Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) beantwoordden vragen van buurtbewoners onder leiding van Jacqueline van de Sande.

Er komen maximaal 500 asielzoekers, het merendeel zal uit mannen bestaan, en het verblijf is in principe kort omdat ze in afwachting zijn van opname in het centrum in Ter Apel.

Carolien Schippers zei dat de opvang “in principe” tot half december zou duren. Als het langer gaat duren, wordt dat eind november bekend gemaakt. Geheel gerust waren buurtbewoners niet door deze toezegging.

Burgemeester Geke Faber en Carolien Schippers luisteren naar vragen uit de zaal.faber schippers

Voor omwonenden is er ook een speciaal mailadres voor vragen: noodopvang@zaanstad.nl en er komt een telefoonnummer voor vragen. Daarnaast wordt er een omwonenden-commissie samengesteld. Het COA gaat bovendien kijken of er rondleidingen voor omwonenden georganiseerd kunnen worden.

Op Twitter werd een andere rondleiding gesuggereerd:

De meeste vragen van buurtbewoners gingen over de veiligheid in de buurt. Er wordt extra gesurveilleerd door de politie en er is permanent bewaking op het terrein aanwezig, maar lang niet iedereen liet zich daardoor geruststellen, ondanks de verzekering van Carolien Schippers dat de ervaring leerde dat het vrijwel overal altijd goed ging. Er waren suggesties voor opvang buiten de bebouwde kom (Hoogtij), een avondklok en een burgerwacht, terwijl anderen parkeer- en geluidsoverlast vreesden of bang waren dat ze niet meer konden joggen. Aan de andere kant waren er bewoners die zeiden positief tegenover de komst stonden:

Oud-raadslid Ronald Ootjers heet de aanwezigen welkom “Zo’n volle kerk is altijd fijn”.ootjersLater op de Orkaan: een video-verslag.