Wij denken dat er een woord voor bestaat: vervoersarmoede. Langzaam maar zeker holt de fijnmazigheid van ons vervoersnetwerk achteruit en daar worden ouderen, mensen met (jonge) kinderen en mensen met een fysieke beperking de dupe van.

Connexxion heeft een Vervoerplan 2022 naar de raad gestuurd, dat in zou moeten gaan op 12 december 2021. Het plan behelst ondermeer een forse teruggang in nachtbussen (naar Amsterdam zelfs niets meer) en het wegsnijden van de gehele halte ‘Hotels Vijfhoek’.

In 2017 werd voor de halte ‘Hotels Vijfhoek’, bij de begraafplaats, de kaasschaaf al rijk gehanteerd. Bus 391 en 398 stopten er niet meer, zij reden voortaan via de Thorbeckeweg. 

Alleen met lijn 392 was de halte nog te bereiken, en dat was omdat het voorgenomen besluit om de halte geheel te laten verdwijnen een golf van verontwaardiging opriep. De Orkaan liep indertijd – met gezonde benen, zonder rollator – de route die de bezoekers van de begraafplaats voortaan af zouden moeten leggen: 

De route neemt bijna 7 minuten in beslag, en biedt de nodige uitdagingen voor iemand die iets minder fris in de benen is. De reden voor het wegstrepen van de halte zou zijn: 1 minuut tijdwinst voor de bus. Maar klopt dan wel?

1 minuut

Met die ene minuut is iets aan de hand: ondanks meerdere vragen van De Orkaan, lijkt er geen onderzoek te bestaan dat aantoont dat die ene minuut bespaard wordt. De buschauffeurs die wij spreken maken zich druk om de ouderen:

‘Er wordt gesteld dat deze halte minder wordt gebruikt dan anderen. Maar de mensen die hem gebruiken zijn vaak afhankelijk van ons vervoer. Het is een service, en misschien wel een recht. Wij zijn degenen die zien wie er gebruik van maken. Dit is echt verzonnen door iemand vanachter zijn bureau. Als het waar is dat er weinig mensen in en uit stappen, dan is het verlies in tijd klein. Maar het belang voor deze passagiers is groot.’

Wij hebben verantwoordelijk wethouder Gerard Slegers de volgende vragen gesteld en vullen aan wanneer deze beantwoord worden:

  1. Heeft Zaanstad voorgesteld (direct of via de Vervoerregio) dat de halte wordt opgeheven?
  2. Weet Zaanstad van de concrete plannen over die opheffing?
  3.  Kan Zaanstad ons inmiddels het document (is eerder in 2017 ook om gevraagd) verstrekken waarin de minuut tijdwinst door over de Thorbeckeweg te rijden, wordt aangetoond?
  4.  De halte wordt minder druk gebruikt dan andere haltes (is gemeten), maar de doelgroep bestaat (informatie via buschauffeurs en eigen waarneming) onder meer uit ouderen die met regelmaat de begraafplaats bezoeken. Die worden gedwongen tot een wandeling van bijna 7 minuten over een stoep in slechte staat en het grote drukke kruispunt van de Thorbeckeweg. Vindt u dit een wenselijke ontwikkeling? 
  5.  Vindt de wethouder dat het ontbreken van een bushalte bij de begraafplaats/crematorium geen probleem is?