Buurthuis De Bovenkruier luidt de noodklok: sluiting dreigt (video)

Het voltallige bestuur van buurtcentrum De Bovenkruier treedt per 1 augustus af. Als er binnen twee weken geen nieuw bestuur is zal het buurtcentrum op 1 augustus sluiten.

Marcel Swart, de voorzitter van het wijkoverleg ’t Kalf, probeert het tij te keren. De Orkaan sprak met hem. Na de video tikken we verder:

In de Bovenkruier worden taallessen, gymlessen voor ouderen, bingo, sjoelen, klaverjassen en andere activiteiten georganiseerd en kunnen bewoners biljarten en gezamenlijk eten bij het buurt-café.

Het bestuur stopt omdat er veel onzekerheid is over de toekomst. De exploitatie kost erg veel tijd. Er moet nu ook een nieuw meerjarig huurcontract afgesloten worden. Men wil niet verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het pand, het personeel, terwijl de regelgeving/regeldruk groot is en de financiële situatie zorgelijk.

Het Wijkoverleg is van mening dat alle regeldruk en verantwoordelijkheden niet door vrijwilligers gedragen kunnen worden. Ze vreest dat er geen vrijwilligers te vinden zijn.

Wethouder Natasja Groothuismink (ROSA) is gevraagd in gesprek te gaan om naar mogelijkheden te kijken om het buurthuis open te houden.

Het wijkoverleg is een petitie gestart om het buurthuis open te houden (dat gebeurde in 2014 ook al) Ondertekenen kan online of via een mail naar infowijkoverlegtkalf@gmail.com.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Henk Visser

    Weer een zoveelste voorbeeld waaruit blijkt dat het rijks beleid van participatie op regionaal bestuurlijk niveau zonder financiële ondersteuning moordend is voor sociaal maatschappelijk Nederland.
    Elk buurtcentrum is de kern van de maatschappij. Het brengt de burgers samen. Stimuleert sociale activiteiten. Geeft taalles aan immigranten, wat door vrijwilligers wordt gedaan die hier geen enkele financiële steun door de overheid voor krijgen. Terwijl miljoenen belastinggeld gepompt wordt in noodlijdende bedrijven als de KLM.
    Vele wijk bewoners organistaties zijn afhankelijk van buurthuizen om hun activiteiten in te ontplooien.
    Bestaat er na 3 kabinetten Rutte nog zoiets als een sociaal Nederland? Het is aan het nieuwe bestuur van Zaanstad de primaire taak buurthuizen open te houden en te steunen. Deze instellingen vormen het hart van sociaal Nederland. Sluiting zou een ontwrichting betekenen van de maatschappelijke democratische structuur. Wat niemand wenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *