Cacaolab wil hulp Zaanstad

Het Cacaolab-Droplab aan de Kalverringdijk stelt dat hun winkel ‘dreigt te verdwijnen’ en vraagt Zaanstad om hulp.

In de (niet openbare) brief schrijft de anonieme afzender dat “salarissen niet worden uitbetaald door het Cacaolab maar door Personeel Specialisten.nl”.

Het Cacaolab komt daarmee “niet in aanmerking voor de NOW regeling” die bedrijven helpt in de coronascrisis.

Personeel Specialisten.nl is een ‘payrolling’-bedrijf dat personeel inhuurt zodat ze niet in vaste dienst hoeven worden genomen. Het is een omstreden constructie om onder werkgeversverplichtingen uit te komen.

Op de site van de Rijksoverheid staat echter:

Kan ik voor payrollkrachten ook de NOW-subsidie aanvragen?

Ja, de NOW-subsidie is er ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten voor payrollers die hij in dienst heeft.

Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Payrollkrachten tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze hun werk verrichten.

Personeel Specialisten.nl kan dus voor de werknemers de regeling gebruiken. Maar Cacaolab vraagt dus extra steun voor henzelf bij Zaanstad.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Jeannette Schoone

  Maak eerst maar gebruik van de NOW regelingen alvorens bij de gemeente aan te kloppen.

  • Peter Blokker

   staat deze zin “Het Cacaolab komt daarmee “niet in aanmerking voor de NOW regeling” die bedrijven helpt in de coronascrisis.”er bij jou niet in?

 • Carolien Hoogenhout

  Een week geleden heb ik deze, gewoon met naam en adres ondertekende, brief geschreven aan de raadsleden van de gemeente Zaanstad. Ik wilde hen erop attent maken dat het cacaolab, door het wegblijven van toeristen, ten onder dreigt te gaan. Dat gaat mij aan het hart.
  Mocht u de brief in zijn geheel willen lezen dan stuur ik u deze graag toe.
  Het lijkt mij dat u weet, dat men een Payroll constructie om verschillende redenen kan aangaan. In het geval van het cacaolab is er onder geen beding, sprake van ontduiken van werkgeversverplichtingen.
  De toon van het stuk geeft een totaal verkeerd negatief beeld.
  Ik zou het op prijs stellen als u bovenstaand stuk, onderbouwd, zou willen herschrijven.

  • De Orkaan

   Op de website van Zaanstad staat dat de afzender anoniem is en de brief niet openbaar. Over deze bizarre geheimhouding voeren we al een jaren durende discussie. Zaanstad stelt dat zoiets op verzoek van de briefschrijvers gebeurt. Voor ons en alle geïnteresseerden is het een anonieme en geheime brief.

   Payrolling is wel degelijk omstreden. Vakbonden hebben zelfs de cao opgezegd en stellen dat het zorgt voor een tweedeling in de arbeidsmarkt.

   Cacaolab gebruikt payrolling en wil dus geen werkgever zijn. Maar als ze via de NOW regeling compensatie mislopen willen ze plots kennelijk wel werkgever zijn. Het personeel kan via de echte werkgever gebruik maken van de regeling. Cocaolab wil steun van Zaanstad. Maar dat staat dus volledig los van de NOW regeling.

   • Pauline Gingnagel

    Beste Lezers,

    Tot onze verbazing zagen we plots dit bericht op de Orkaan verschijnen. Jammer genoeg heeft de schrijver ons niet even gebeld om een reactie. Nu wordt er een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.

    Een van onze medewerkers heeft, uit betrokkenheid met haar bedrijf en uit verontwaardiging over hoe de NOW-regeling uitpakt, een ondertekende mail naar de gemeente gestuurd. Er is dus geen sprake van een anonieme mail. Wij waren blij dat zij dit heeft gedaan.

    Ik lees dat Piet Bakker zijn vraagtekens stelt bij payrollbedrijven. Veel kleine bedrijven huren juist dergelijke bedrijven in, om alles rond pensioenen, verzekeringen en contracten goed te kunnen regelen. Ze hebben immers zelf niet de mankracht en kennis om dat keurig te doen en daar zijn werknemers anders de dupe van. En om nog een misverstand uit de weg te ruimen: al onze medewerkers zijn in vaste dienst, iets waar we erg blij mee zijn. Het gaat hier dus niet om uitzend- of de ouderwetse payroll-krachten.

    Als eigenaren van het CacaoLab hebben wij niet om financiële steun aan de gemeente gevraagd. Wij hebben wel, onder meer bij de wethouder EZ, om aandacht gevraagd voor het feit dat de NOW-regeling soms verkeerd uitpakt.
    De schrijver, Piet Bakker, citeert een zin uit de NOW-regeling maar die geeft niet weer wat het knelpunt is. Veel bedrijven die samenwerken met een payroll-bedrijf hebben bewust, om de werkgelegenheid te behouden, hun mensen aan het werk gehouden; ook wij hebben dat gedaan, al leden we zware verliezen. Immers: het laatste wat je wil is dat mensen hun werk kwijtraken. En de NOW-regeling leek duidelijk: payrollbedrijven konden NOW aanvragen en die doorgeven aan de bedrijven zelf, zoals het CacaoLab.

    Nu blijkt dat een deel van de payrollbedrijven, die bedrijven die in verschillende branches werkzaam zijn en daardoor over de breedte geen omzetverlies leden, helemaal geen NOW konden aanvragen. En daardoor ook geen NOW-geld konden doorsluizen naar die bedrijven die wél verlies leden (en hun mensen aan het werk hielden). Dat is uiteraard nooit de bedoeling van de regeling geweest maar pakt nu wel zo uit voor vele bedrijven. Daar hebben we aandacht voor willen vragen.

    We betreuren het dat de schrijver niet even de moeite heeft genomen om, zoals het hoort, hoor- en wederhoor toe te passen.

    Het CacaoLab gaat, ook in deze zware tijden, door met de winkel en de workshops. We heten iedereen van harte welkom om te komen proeven, luisteren, malen, wannen en kraken!!

    Met vriendelijke groet,

    Pauline Gingnagel
    Sabien Poutsma

    • De Orkaan

     Klachten over anonieme geheime brieven horen bij de gemeente Zaanstad. Het is hun keuze omdat zo op hun site te zetten. Als de schrijver ons de brief stuurt zetten we die integraal bij artikel. En waarom zouden we Pauline Gingnagel om commentaar vragen als zij die brief niet geschreven heeft?

     Als het geen vraag om steun is, wat is het dan wel?

     Feit blijft dat de NOW regeling voor werkgevers is en Cacaolab heeft ervoor gekozen om geen werkgever te zijn door voor payrolling te kiezen.

 • Kees van Buren

  Typisch een geval van wel de lusten en niet de lasten. Het graaien kan beginnen

 • Ilse Janssen

  Wat jammer dat het Cacaolab nu de stroopwafel-piet krijgt toegeschoven over payrol Ook ik heb een aantal medewerkers in dienst via payrol, en dat doe ik niet zonder reden.

  Ik begon 10 jaar geleden als éénman-zaak, en al snel had ik iemand nodig. Ging hartstikke goed en leuk. Totdat het personeelslid een verkeerd vriendje kreeg. Er kwam drugs, alcohol en de bijbehorende langdurige ziekmeldingen. Op dat moment kun je als werkgever niks helemaal niks, wet poortwachter is op dat moment je enige houvast.

  Dat hele geintje heeft mij onderaan de streep dankzij de wet poortwachter bijna een ton gekost. 100.000 euro!!! Voor een klein bedrijf is dat verdomd veel geld. Leuk dat een werknemer is beschermd alleen de werkgever is van dit soort acties zwaar de dupe.

  Dus om nu te zeggen dat het Cacaolab geen werkgever is en kiest voor payrolling klopt alleen zal dat vast niet zonder reden zijn. Zolang Den Haag de belangen van de kleine werkgevers praktisch in de handen legt van de payrol bedrijven zie ik geen reden om op een andere manier te werken. Het risico van een zieke medewerker is gewoon te groot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *