Vorig jaar hebben de meeste Zaanse scholen voor het eerst de cito-eindtoets afgenomen. Het Schatrijk, de Overhaal, et Buut, Over de Brug en De Golfbreker scoorden het best in Zaanstad.

(Het beste kan je trouwens je kind naar De Harpoen in Jisp sturen…)

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de scores van basisscholen op de (voor het eerste verplichte) eindtoets onlangs gepubliceerd (beter bekend als de ‘citotoets’).

Net als vorig jaar heeft RTL de gegevens in kaart gebracht per school, waarbij gepoogd is om te wegen voor de samenstelling van de school. Dit laatste is gedaan omdat de sociaal-economische samenstelling van een school van grote invloed is op de leerprestaties van kinderen.

Gewogen score
Omdat individuele gegevens ontbreken van de sociaal-economische achtergrond, wordt deze weging gedaan op basis van het aantal ‘gewichtenleerlingen’ (met laag-opgeleide ouders) en sociaal-economische factoren van de wijk waarin de school staat. Bij de vorige editie is uitgebreid stilgestaan bij methodologische tekortkomingen van deze aanpak. Dus we moeten met enige voorzichtigheid de lijst bekijken.

Vorig jaar hebben de meeste Zaanse scholen voor het eerst de cito-eindtoets afgenomen. In het verleden werd bij ZaanPrimair bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de NIO-toets (een intelligentietoets), die niet voldoet aan de nieuwe eisen van het ministerie (en begrijpelijk; het gaat in het onderwijs om meer dan intelligentie).

Scholen in Zaanstad
Het is daarom interessant om te kijken hoe de Zaanse scholen het hebben gedaan. Hieronder staan de scores van de scholen op de cito-eindtoets van vorig schooljaar, de gewogen eindtoets, en het cijfer dat RTL geeft op basis van meer uitgebreide informatie, onder andere uit het leerlingvolgsysteem. De rangorde die in onderstaande tabel staat is op basis van de gewogen citoscore.

cito zaanstreek 2015*** één school ontbreekt: De Oceaan in Assendelft, Citoscore: 529,6; gewogen 534,9; RTL-cijfer: 6,8. De school komt op de 9e plaats.

Wormerland en Oostzaan
Dit zijn de scholen in Zaanstad. In Wormerland haalde De Harpoen in Jisp een veel hogere score dan Het Schatrijk (een 8,6), ook Weremere (7,2) en basisschool Wijdewormer (7.1) scoorden meer dan een 7.

In Oostzaan kreeg De Korenaar (7.1) als enige meer dan een 7 van RTL.

Onderwijsagenda
Vanmiddag tekenen de Zaanse gemeenten en de schoolbesturen in Zaanstad, Oostzaan en Wormerland de Onderwijsagenda Zaanstreek. Hierin staan afspraken over belangrijke thema’s die in en rond het onderwijs spelen. Om 16:00 is er een bijeenkomst in het Zuiderzee College in Zaandam. Namens de gemeente Zaanstad tekent onderwijswethouder Dick Emmer.

Een bijdrage van Herman van de Werfhorst (ook te volgen op Twitter). Foto van Het Schatrijk van de website van Agora.