De vraag naar opvang-capaciteit van asielzoekers verandert bijna net zo snel als het weer. Eerst geen AZC (Asielzoekers) maar een POL (tijdelijke opvang) op twee boten, toen maar een POL-boot, nu bouwwerken op de kade en toch maar een AZC.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) vroeg vorig jaar bij Zaanstad ruimte voor twee boten – ieder met een capaciteit van 300 – voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Kort verblijf, geen gezinnen, geen kinderen – althans “in principe”, het COA kon niks voor 100% beloven.

Toen de hotelboten kwamen, bleek er eentje al een andere bestemming te hebben. COA wist dat wel maar had verzuimd Zaanstad daarvan op de hoogte te brengen. Eén boot ging naar Amsterdam waar het dienst doet als tijdelijk hotel.

Maar nu is er weer extra capaciteit voor kortdurend verblijf (POL) nodig waardoor COA vroeg aan Zaanstad om extra capaciteit te mogen creëren op de kade van de Isaac Baarthaven:

“toestemming voor het plaatsen van semi-permanente units op de kade met een capaciteit van maximaal 303 bedden voor de duur van maximaal 2 jaar (POL).”

Maar COA wil ook een regulier AZC voor 600 à 800 bewoners, en dat moet op komen “een andere plek in Zaanstad”:

“Dit nieuwe centrum kan dan in de plaats komen voor de huidige opvanglocatie in de Isaac Baartshaven. Wij denken dat een haalbaarheidsstudie naar een dergelijk centrum in het voorjaar van 2016 gereed kan zijn.”

In een AZC komen ook gezinnen met kinderen – en voor langere tijd. In een POL is de opvang maximaal 3 maanden. Maar COA heeft ook behoefte aan capaciteit voor andere opvang – mensen waarvan verwacht wordt dat ze langer dan drie maanden moeten blijven.

De gemeente is het in principe eens met COA maar gaat eerst de raad om toestemming vragen.