Coalitiepartijen PvdA en CU leggen bommetje onder cultuurhuis

De oppositie zal het wel niet ver genoeg gaan, maar de motie die Coalitiepartijen PvdA en CU over het cultuurcluster hebben ingediend, maakt het er voor B&W niet eenvoudiger op. Beide partijen willen financiële verantwoording over vrijwel alles.

Het besluit is genomen, dat geven PvdA’er Tjeerd Pietersma en CU-raadslid Christa Neefjes toe, maar de extra huisvestingslasten van € 470.000 per jaar (waardoor de totale huisvestingslasten op bijna € 2,6 miljoen per jaar neerkomen) hebben beide partijen extra huiverig gemaakt.

Ook omdat het allemaal gebaseerd is op “een voorlopige prognose”. In het exploitatieoverzicht wordt verondersteld dat commerciële functies bij gaan dragen aan de open publieksfunctie (bijvoorbeeld de exploitatie grand café) maar over de financiële details is niets bekend. Bovendien staat de gemeente de eerste drie jaar garant voor eventuele exploitatietekorten.

Dat B&W aangeeft “in dat geval vinger aan de pols” te willen houden, is voor PvdA en CU niet genoeg. Wat betekent dat eigenlijk?

Daarom eisen ze inzage en verantwoording in de financiële zaken rond het € 30 miljoen kostende cultuurhuis:

 • een geactualiseerd 3 jaar-overzicht van de exploitatie-prognose met bijbehorende balansoverzichten.
 • inzage in de (deel)begrotingen van de deelnemende organisaties.
 • inzicht in de 4 onderdelen van de risicoanalyse (welke voorzieningen/maatregelen dienen er, of worden er genomen wanneer één of meerdere van de genoemde risico’s zich voordoen).
 • inzicht in de formele verantwoordelijkheden van de gemeente in de eerste jaren.
 • inzicht in hoe de “open publieksfunctie” van het Cultuurcluster eruit gaat zien (hoe wordt de toegankelijkheid voor een groot publiek vorm gegeven?).
 • welke slimme besparingen mogelijk zijn.
 • welke functies van “Poort van de stad” in het ontwerp worden meegenomen.
 • een prognose van de beoogde opbrengsten van de commerciële verhuur van de beschikbare ruimten en de
  aanvullende activiteiten.

Daarnaast is er een amendement van ROSA en SP. Zij stellen voor om de € 470.000 extra per jaar gewoon te schrappen. Dat is geen bommetje maar een volwassen explosief.

Namens die partijen dienen Nora Swagerman (SP) en Natasja Groothuismink (ROSA) ook een motie in waarin ze vragen om de gesprekken met de mogelijke huurders van het cultuurcluster tijdelijk te onderbreken en het gereserveerde exploitatie tekort te bevriezen. Daarnaast wil men laten onderzoeken of er een andere invulling van de Figaro-locatie mogelijk is (met dien verstande dat het een publiekstrekker moet zijn). Als dat lukt moeten de gesprekken met de NS snel heropend worden.

Morgenavond vergadert de raad over de Kadernota en komen de moties en amendement waarschijnlijk in stemming.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Willem Vermeer

  Het cultuurhuis moet er komen! Echt een goed plan.
  Alleen natuurlijk kijk wel naar de kosten baten. Maar gun de gemeente wel de tijd om verder uit te werken.
  Dus toezeggen onder weerlegging van een op termijn goed gezamenlijk ondernemingsplan.
  Het programma en de activiteiten is waar het om draait uiteindelijk

 • Cornelis wijngaarden

  Beetje egoïstisch als je zo denkt en niet aan je medemens . Overal moeten wijksteunpunten, buurthuizen en bibliotheken hun deuren sluiten , en dan nog de achterstanden in de openbare ruimte die nog ingelopen moet worden .
  Ouderenzorg wat tekort schiet . Jeugdzorg waar geld te kort voor is en dan nog de WMO waar ook geen geld genoeg voor is . Maar wel een gebouw bouwen waar de meeste Zaankanters niet op zitten te wachten van 30 miljoen euro !!
  Echt beschamend dit beleid van dit college .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *