Zaanstad geeft in totaal € 86.000 uit aan coronasteun voor 26 kleinere culturele instellingen in de gemeente. 16 instellingen kregen de maximale subsidie van € 4000.

Het gaat om orkesten, bands, koren, galeries, theater- en toneelgroepen, muziekzalen, operette-gezelschappen, dans-competities, en organisaties die concerten en exposities organiseren.

De gemeente kreeg 32 aanvragen binnen. Wethouder Cultuur Annette Baerveldt zegt in het persbericht van Zaanstad:

“Juist deze kleinere instellingen en amateurverenigingen spelen een belangrijke rol in de Zaanse gemeenschap. Zij zorgen voor sociale cohesie en leveren een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid. Ook vormen zij de haarvaten van het culturele leven in Zaanstad en zijn een springplank voor jong talent.”

Voorwaarde voor toekenning was onder andere aantoonbare financiële schade door de coronamaatregelen.

Grotere instellingen zoals het Zaantheater, Zaans Museum, Fluxus, Zaansche Molen en De Fabriek kregen al eerder (en aanzienlijk meer) steun, ook van Provincie en Rijk.

Boven: de Bullekerk, onder: ZFC, Nieuwe Huysconcerten, Vermaning Wormerveer, Apollo, Zaans Symfonieorkest…