CvK Arthur van Dijk vreest ‘horrorscenario’ woningbouw

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk vreest een horrorscenario voor de woningbouwplannen in de provincie als het kabinet niet snel en doeltreffend maatregelen neemt om tot een oplossing te komen van het stikstofprobleem.

Na een recente uitspraak van de Raad van State is de bouw van woningen en wegen vrijwel tot stilstand gekomen. Ook voor de bouwfase van projecten moet nu een stikstofberekening gemaakt worden. Eerder gold daar een ontheffing voor.

Van Dijk vraagt het kabinet wet- en regelgeving aan te passen en ‘veel geld’ beschikbaar stellen:

“Anders dreigt een horrorscenario. Wanneer het kabinet nu geen actie onderneemt, gaat de provincie de komende jaren op slot en dreigt Noord-Holland ‘onleefbaar te worden”.

Van Dijk wordt geciteerd in de nieuwsbrief van de Metropoolregio Amsterdam waar hij reageert op het nieuws van einde van de ‘bouwvrijstelling’ en de gevolgen voor de bouw.

Voorlopige bouwstop

Nu de bouwvrijstelling niet meer bestaat moet per project onderzoek worden gedaan naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof. Dat kost in ieder geval meer tijd. En als er uitstoot is die schadelijk kan zijn voor Natura2000-gebieden moet dat gecompenseerd worden volgens de Metropoolregio:

“Zowel nieuwe als lopende bouwprojecten hebben nu een natuurvergunning nodig. Zonder deze vergunning kunnen projecten niet starten en mogelijk worden lopende projecten stilgelegd.

Het maken van deze berekening en de aanvraag van de vergunning leidt tot een vertraging van drie tot zes maanden. Dit komt in de praktijk neer op een voorlopige bouwstop.”

De provincie Noord-Holland heeft al laten weten dat de uitspraak gevolgen heeft voor een groot deel van de 151 grotere bouwprojecten in de provincie. Hiervan hebben 96 projecten een stikstofprobleem. Dit komt neer op 132.000 woningen tot 2030. In totaal wilde Noord-Holland in die periode 184.000 woningen bouwen.

In Zaanstad werd onlangs bekend dat het Peperstraat-project door de nieuwe regels is getroffen. Maar in feite geldt het voor elk bouwproject (woningbouw en wegenbouw) dat nog niet is gestart, zeker als alle vergunningen nog niet rond zijn.

Lees ook: Peperstraat-plannen uitgesteld door stikstof

Foto: De Orkaan

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *