Handhaving blijft uit in Czaar Peterstraat

Na een middagje handhaven in de Czaar Peterstraat in Zaandam in september vorig jaar is er geen handhaver meer gesignaleerd bij de bij de ‘fietssluis’ in de Russische Buurt.

Zaanstad zegde toe handhaving via ‘prikacties’ te herhalen maar volgens bewoners is daar in de afgelopen vier maanden niets van te merken geweest.

Zowel in een bewonersbrief als in antwoorden op vragen van DZ-steunfractielid Henk Terol wordt handhaving aangekondigd. Bewoners ondervinden overlast van (bezorg)brommers- en scooters in de straat. De bewonersbrief:

“In september hebben handhavers van gemeente Zaanstad een dagdeel bekeuringen uitgedeeld. Toegezegd is dat dit met prikacties herhaald zal worden.”

Volgens bewoonster Kitty Awondatu is handhaving een ‘wassen neus’. Bovendien zou volgens haar worden onderzocht of een doorgaande fietsroute wel mocht op een woonerf.

Overlast

Zaanstad erkent in een notitie van 4 november 2020 de toename van overlast, vooral vanwege afsluitingen in de buurt (Dam, Czarinastraat), de toename maaltijdbezorging (nog eens extra door corona) en het autoluw maken van de binnenstad.

Afsluiten van de Czaar Peterstraat voor doorgaand fiets- en bromverkeer is geen optie, het is een ‘logische’ route, vooral op marktdagen als de Rozengracht niet toegankelijk is. Volgens Zaanstad ligt de Czaar Peterstraat:

“in een vrijwel rechte lijn tussen de Wilhelminabrug en het stationsgebied. Dat was tot 2016, vóór de herinrichting ook het geval. De nieuwe inrichting in 2017 is daar zo veel mogelijk op afgestemd.”

Volgens Zaanstad is de Czaar Peterstraat op marktdagen altijd een oost-westverbinding geweest voor langzaam verkeer. Tot de herinrichting was echter in het midden van de straat een plantsoen. Het was geen doorgaande route.

Woonerf

Op marktdagen toch een fiets/brom-route op de Rozengracht inrichten is onmogelijk volgens de gemeente. De politie is zelfs voor een doorgaande route voor brommers via de Czaar Peterstraat, de Fietsersbond wil geen obstakels in de fietsroute. Snorfietsen en elektrische fietsen zijn wel toegestaan.

Zaanstad vindt dat de inrichting met de smalle slinger bij het Rustenburg, de ‘sluis’ midden in de straat en obstakels bij de Czarinastraat verkeer ontmoedigt en de snelheid naar beneden tempert.

Bewoners denken daar anders over, zij willen dat Zaanstad handhavend optreedt en er voor zorgt dat de straat een woonerf blijft (dus max 15 km per uur).

Maaltijdbezorgdiensten

Zaanstad vindt dat bewoners moeten zich neerleggen bij fietsers maar ook met brommers door de straat, de Czaar Peterstraat is een logische route is en dat blijft voorlopig ook zo. Gebruik door fietsers en snorfietsers (en ook brommers) zal niet volledig te voorkomen zijn.

Zaanstad verwacht niet dat de overlast zal afnemen: het inwonertal groeit en er zijn komende jaren bouwactiviteiten in de wijk. De gemeente wil wel ‘hinderlijk rijgedrag’ van bromfietsers en afhaalbezorgdiensten terugdringen. Zaanstad denkt o.a. aan “nummering van box achter op brommer, zodat overlast gemeld kan worden.” De bewonersbrief:

“het college van burgemeester en wethouders stuurt een brief aan maaltijdbezorgdiensten. Hierin wijst de gemeente op het verbod voor scooters en bromfietsen.”

Om de relatie met de buurt te verbeteren gaat de gemeente maar liefst twee ‘onafhankelijke bureaus’ inschakelen om de verkeerssituatie in de Czaar Peeterstraat in Zaandam en de communicatie met de bewoners te onderzoeken en evalueren. Zaanstad gaat op 3 februari digitaal met bewoners in overleg over het verkeersonderzoek, de maatregelen en de communicatie met de bewoners.

Een extra verkeersonderzoek wordt gedaan door Goudappel Coffeng waarbij maatregelen tegen de overlast van brommers en e-bikes worden onderzocht.

September 2020
Deel dit artikel:

12 reacties

 • ingrid lever

  Op marktdagen toch een fiets/brom-route op de Rozengracht inrichten is onmogelijk volgens de gemeente. Fietsen en brommers gaan nu gewoon over de stoep tijdens markt dagen. Lopen kan je niet normaal meer over de stoep, je wordt onderste boven gereden. Ook hier geen handhaving, staan liever met elkaar op de markt te kletsen

 • Henk Brunt

  Handhaven is blijkbaar heel moeilijk binnen Zaanstad, zeker buiten het centrum.

 • Tonvanheeswijk

  wat een gezeur! Dan kun je in iedere straat wel een boa zetten.

 • De Orkaan

  @Henk. Czaar Peterstraat ligt niet buiten maar middenin het centrum.

  @Ton. Het gaat er niet om in elke straat een handhaver te zettten. Zaanstad belooft in deze straat regelmatig ‘prikacties’ uit te voeren, en doet dat dus niet. Dat is de kwestie. Beloof het dan niet.

 • Kees Huyser

  Als de marktkramen en vrachtauto’s een paar meter naar het midden opschuiven is er ruimte genoeg voor de fietsen en kan er zelfs autoverkeer langs. Je zult de infrastructuur voor de electriciteitvoorziening moeten verplaatsen, maar dat kan toch niet zo moeilijk zijn?
  Dat gedaan hebbende kan je een betonblok in de slinger zetten of zelfs er een mooi plantsoentje van maken.

 • Ilse Janssen

  we laten het onderzoeken door twee onafhankelijke bureaus. Één van de bureaus ken ik en daar worden offertes en aanbiedingen nog met gouden pennen geschreven. Mooi onderwerp voor een WOB verzoek wat de onderzoeken gaan kosten. Ik durf met enige zekerheid te zeggen dat je daar een fulltime BOA voor kunt aannemen die gezien de klachten van de bewoners zich zelf in een maand kan terugverdienen.

  Waarom zoekt Zaanstad altijd de moeilijkste weg in de oplossingen door nummers aan te brengen op de bezorgboxen. Daarvoor moet de APV worden aangepast (anders kun je niet handhaven op iets wat niet per decreet is vastgesteld)en daar moet de raad wat van vinden, dus iets wat redelijk simpel is op te lossen door te handhaven wordt weer door de Zaanse stroopmolen gehaald.

  Verder zal een eventuele rechtszaak gelijk door de rechter worden verwezen naar de prullenbak. Een klagende bewoner die een nummertje van de bak doorgeeft aan de gemeente is geen BOA en kan derhalve alleen melden maar deze melding mag nooit de basis zijn voor een proces verbaal/beschikking omdat deze bewoner niet bevoegd is.

 • Marcel van Kampenhout

  Ja, handhaven is een WERKwoord. Mijn ervaring is, dat bezorgbrommers en -scooters ’s avonds onophoudelijk over de Dam en de Gedempte Gracht scheuren, zonder dat je er ooit een handhaver ziet werken. Soms zie je de politie er surveilleren, maar ja, zittend in de auto en alweer na toch wel helemaal tien seconden van de Dam verdwenen. Daar zit de oplossing dus niet, hoe lang we er ook om vragen.
  Het alternatief lijkt mij, de Czaar Peterstraat gewoon helemaal af te sluiten voor elk doorgaand verkeer. Vijf dagen per week kan via de Rozengracht worden geracet, op marktdagen via de Vinkenstraat of Hogendijk. Dat is een omweg van hoogstens twee- of driehonderd meter…
  Op de Rozengracht zal voorlopig niets worden aangepast, aangezien er bouwwerkzaamheden gepland staan.

 • U Kose

  Zou het niet een optie kunnen zijn om een brommerdrempel te plaatsen in de fietssluis of vlak ervoor en erna?

  Daarmee worden brommers gedwongen om langzamer te rijden omdat anders de pizza letterlijk uit de pizzakoffer vliegt.

 • Nico de Vries

  Verbied stinkbrommers, er zijn ook goede e-brommers die niet vervuilen en geen herrie maken.

 • Kees Nugter

  Jammer dat in de oorlog van bewoners van deze straat tegen verkeersdeelnemers de voetganger de dupe is. Zo kon ik door het pontificaal plaatsen van een bloembak op het trottoir er niet met mijn kleindochter in de kinderwagen passeren. Jammer dat de BOA’s ook niet tegen dit soort gedrag optreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *