Eens in de zoveel tijd speelt het weer op in het dorp van de koekvreters: kan de Padlaan voor verkeer uit twee richtingen worden opengesteld? 

Dit keer wordt de vraag opgeworpen door de POV, VVD, DZ en het CDA. Zij denken onder meer dat openstelling zorgt voor minder verkeersoverlast in de rest van het dorp. Daarbij vinden ze dat slechts een klein deel van de Krommenieërs profiteert van het eenrichtingsverkeer. 

De partijen vragen het college: ‘De mogelijkheid te onderzoeken om tweerichtingsverkeer op de Padlaan opnieuw mogelijk te maken en zo de leefbaarheid in Krommenie oost te verbeteren.’

Door: Merel Kan, informatie: motie vreemd