Links de school die er niet kwam. Tot dusver is ruim € 2 miljoen uitgegeven aan deze locatie – waar De Toermalijn dus niet komt.

De aankoop van het pand op het terrein aan het Krommenieërpad en de Marktstraat van de biljartvereniging WBV en de renovatie en uitbreiding van het gebouw kostte ruim 9 ton.

Samen met de kosten voor de architect (€ 361,984) en de projectbegeleiding (€ 252.902) gaat het om drie kwart van de totale kosten van € 2 miljoen.

Er staat overigens nog een tweede post ‘project-begeleiding’ op het overzicht van de gemeente: € 80.000.

Hieronder de totale kosten verdeeld over de verschillende posten (in een biljartbal-grafiek).

toermalijn

De ‘kleine’ posten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Leuk is de € 6000 voor “Communicatieadvies”. De familie Heijnen kreeg € 7.459 vergoed terwijl ook hun proceskosten en die van de familie Klos (€ 5.791) vergoed werden.

tabel toermalijn

Dit zijn overigens niet alle kosten, alleen “de bedragen uit de geheime financiële bijlage welke openbaar behandeld kunnen worden”. De kosten van de bouw aan het Noordeinde zitten hier ook nog niet bij. Er moet bijvoorbeeld ook nog 2.000 m2 aangekocht worden van BPD (het vroegere Bouwfonds).