De Bieb in Oostzaan: kleiner en anders

De Bieb is Oostzaan gaat zich meer richten op kinderen en mensen die een taalachterstand hebben of digitale vaardigheden missen. De locatie in De Kunstgreep wordt verkleind, ook de papieren collectie krimpt.

Bibliotheken hebben te maken met minder bezoekers en minder uitleningen. In Oostzaan is in de afgelopen zeven jaar het aantal bezoekers met meer dan een kwart gedaald. Het aantal uitleningen is met een derde afgenomen.

8 juli beslist de raad over “de modernisering van De Bieb” zoals de verandering aangeduid wordt.

Volgens de toelichting van de gemeente bestaat het merendeel van de laaggeletterden uit schoolverlaters van autochtone afkomst. Zij hebben moeite met lezen en/ of schijven.

De Bieb wil stimuleren dat kinderen vanaf (zeer) jonge leeftijd gaan lezen. De Bieb biedt scholen een grote collectie leesmaterialen, een digitaal leesbevorderingssysteem en een specifiek aan de school toegewezen leesmediaconsulent. De leesmediaconsulent helpt de school met activiteiten om het lezen te promoten en informatievaardigheden te vergroten.

Daarnaast worden pedagogisch medewerkers van de kinderopvang getraind om bewust te werken aan leesbevordering bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De Bieb zorgt voor een getrainde voorleesvrijwilliger, die gemiddeld 15 weken bij een gezin thuis kan laten zien hoe je voorleest aan kinderen. Tot slot is er een dagdeel per week de BoekStartcoach aanwezig op het consultatiebureau om de ouders van jonge kinderen te wijzen op het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling van het kind.

Voor volwassenen gaat de ‘BiebAcademy’ cursussen, trainingen, inloopspreekuren en Taalmaatjes aanbieden op het gebied van het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid.

De Bieb in Oostzaan is onderdeel van de Zaanse Bieb, naast Oostzaan zijn er vestigingen in Wormer, Krommenie en Zaandam.

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Atie Pottuyt

  Zou het heel jammer vinden lees erg veel vooral als je ouder wordt en je het toch wat meer thuis zoekt!!Dan maar televisie kijken ??Moet er niet aan denken !!

 • I. Rabe

  Na ziek te zijn geworden en ook ouder, is lezen heel belangrijk geworden. Ik lees grotecletterboeken welke al slecht te verkrijgen zijn. Wordt dit nu ook al praktisch onmogelijk gemaakt als de bieb gaat inkrimpen?

 • Dan moet de bieb niet naar de school en de kinderopvang, maar de kinderen naar de bieb, kan je daar voorlezen, cursussen doen en bieb ervaringen opdoen. Lekker lezen moet de leren, dat was zo, dat is zo en dat blijft zo.

 • Magda de Voor

  degene die dit heeft bedacht moet zich schamen, de bezoeker van de bieb dat is terug gelopen omdat het aanbod sterk is verminderd,er mensen werken op vrijwillige basis met minimale kennis.
  En de burger van oostzaan weer niet serieus genomen word. Het is een sterk sociaal gebeuren wat de nek omgedraaid word.

 • jacqueline

  Ja hoor, ook bezuinigen op de BIEB en op de bus, (moeilijk naar de grote BIEB)dan wordt het steeds moeilijker als je oud of gebrekkig bent, afleiding in boeken te kunnen zoeken!!!!!

 • Marja Dral

  Echt? Wat moeten de oudere mensen dan? Een aantal kunnen nog net lopend met of zonder rollator naar de bieb. Anderen misschien nog net het stukje in het bekende dorp fietsend. De wereld voor de ouderen wordt dus kleiner gemaakt, terwijl de vergrijzing toeneemt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *